• Odbor určený pre absolventov učebných odborov mechanik elektronických zariadení, elektromechanik