Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Súhrnná správa Hobby potreby, Elektro s DPH 30.12.2020 Súkromná spojená škola EDURAM
VO: Súhrnná správa Športové, barmanské, modelárske, kreatívne, kancelárske, domáce potreby, farby-laky, knihy a puzzle, skleník, vibračný stôl a resuscitačná figurína s DPH 30.12.2020 Súkromná spojená škola EDURAM