•  

    Zvolení a delegovaní členovia Rada školy od 1.9.2018

    Ing. Jozef Perháč PhD.

    Zástupca zriaďovateľa
    MUDr. Marián Hojstrič Zástupca zriaďovateľa
    Martin Lukáč Zástupca zriaďovateľa
    Mgr. Helena Furmanová Zástupca pedagogických zamestnancov
    Bc. Marián Lenárt Zástupca pedagogických zamestnancov
    Karin Pustayová Zástupca nepedagogických zamestnancov
    František Kuraj Zástupca rodičov
    Martina Richnavská Zástupca rodičov
    Miriam Podracká Zástupca rodičov
    Mária Šmídová Zástupca žiakov