•  

    Zvolení a delegovaní členovia RadY školy od 1.9.2021

    Mgr. Helena Furmanová

    (predseda rady školy)

    zástupca pedagogických zamestnancov
    MUDr. Marián Hojstrič zástupca zriaďovateľa
    Ing. Ivan Maturkanič zástupca zriaďovateľa
    Martin Lukáč zástupca zriaďovateľa
    Ing. Jozef Perháč, PhD. zástupca zriaďovateľa
    Mgr. Marián Lenárt zástupca pedagogických zamestnancov
    Karin Pustayová zástupca nepedagogických zamestnancov
    František Kuraj zástupca rodičov
    Martina Richnavská zástupca rodičov
    Miriam Podracká zástupca rodičov
    Soňa Lonská zástupca žiakov