• Vedenie SSŠ EDURAM

   •   Meno a priezvisko funkcia E-mailová adresa
      Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ riaditel@eduram.sk
      Jozef Repel zástupca RŠ pre praktické vyučovanie zrpv@eduram.sk
      Ing. Mária Skupeková zástupkyňa pre SOU zrsou@eduram.sk
      Ing. Gabriela Pešková zástupkyňa pre SSOŠ zrssos@eduram.sk