• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Okresné kolo

    • Simona Ferčáková I.B, Daniela Jonášová I.B

    • 3. miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2021/2022
    • Samuel Slebodník II.B, Oliver Žaludek II.B

    • 2. miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2021/2022