• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ/ka odborných gastronomických predmetov

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Požadovaný stupeň vzdelania
    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo odborných predmetov potravinárskych a biochemických - 78 Učiteľstvo predmetov v kombináciách
    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia

    Prax
    bez požiadavky na odbornú prax

    Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
    Áno

    Počítačové zručnosti
    Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
    Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

    Všeobecné spôsobilosti
    informačná gramotnosť
    komunikácia (jednanie s ľuďmi)
    finančná a ekonomická gramotnosť

    Osobnostné predpoklady
    komunikatívnosť
    analytické myslenie
    asertivita

    Ďalšie požiadavky
    Vyučovanie na strednej škole v gastronomických predmetoch v učebných odboroch - kuchár a čašník-servírka
  • Učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov - matematika/fyzika

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Požadovaný stupeň vzdelania
    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - matematika - 11 Fyzikálno-matematické vedy

    Prax
    bez požiadavky na odbornú prax

    Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
    Áno

    Počítačové zručnosti
    Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
    Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
    Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá
    Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá

    Všeobecné spôsobilosti
    analyzovanie a riešenie problémov
    digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
    informačná gramotnosť
    komunikácia (jednanie s ľuďmi)

    Osobnostné predpoklady
    analytické myslenie
    komunikatívnosť