• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      21. 12. 2022

      V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

      udeľuje riaditeľské voľno dňa 22. 12. 2022

      Zdôvodnenie:

      Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

    • Besedy a aktivity
     • Besedy a aktivity

      28. 11. 2022

      Besedy a aktivity dňa 16. 11. 2022 boli zamerané na prevenciu závislosti.

      Hostia: Z n.o. Život bez závislostí z Popradu: riaditeľ n. o. ThDr. Jozef Brenkus, PhD., ktorý sa dlhé roky venuje preventívnym programom, pracuje so závislými, s ich rodinami, ale aj prednáša a školí na školách a v iných inštitúciách. Prednášal nám tiež kouč z Života bez závislostí, Ing. Marek Sonoga, a svojim svedectvom sa nám predstavil aj „Lukáš“ – grafik vyliečený z drogovej závislosti.

    • Svetový deň pozdravov
     • Svetový deň pozdravov

      28. 11. 2022

      Ahoj! Čau! Dobrý deň! 21. november je Svetovým dňom pozdravov, ktorý v hĺbke svojej podstaty nepoukazuje len na dôležitosť toho, že sa máme navzájom pozdraviť. Myšlienka tohto dňa vznikla ako reakcia na vojnu medzi Egyptom a Izraelom. Nezáleží na tom, či sa pozdravíme slovne alebo gestom. Ide o to, že pozdrav je začiatkom komunikácie, ktorá dokáže udržiavať mier. V tomto duchu sme prostredníctvom projektového vyučovania na hodinách cudzích jazykov podporili ideu svetového mieru.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      16. 11. 2022

      V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

      udeľuje riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022

      Zdôvodnenie:

      Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      15. 11. 2022

      KRV JE NENAHRADITEĽNÝ LIEK A DÁ SA ZÍSKAŤ LEN VĎAKA DOBROVOĽNÝM DARCOM

      Ľudská krv je nenahraditeľná. Človek môže dostať krv len od iného človeka, od dobrovoľného darcu. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život. Bez darcov krvi by však ich liečba bola nemysliteľná.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      15. 11. 2022

      Veľmi nás zaujala a potešila zároveň, téma tohtoročného celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa naša škola zapája pravidelne. Cieľom projektu je podpora čítania, a rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou takýchto doplnkových aktivít vo vyučovaní. Témou tento rok je : Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Záložky boli doplnkom hodín. Žiaci vyrobili záložky ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Ich výroba bola veľmi kreatívna. Záložky vytvárali žiaci na hodinách slovenského jazyka a v krúžku, no niektorí pokračovali v práci aj doma vo svojom voľnom čase. Do tvorby záložiek sa zapojili triedy I. A, I. B, II. B, III. A a III. B. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci navštívili počas hodiny slovenského jazyka a literatúry školskú knižnicu i Mestskú knižnicu v Krompachoch. Čítali sme nahlas úryvky. Pozreli sme si prezentácie s

   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     100 %
     Dátum nástupu:
     1.9.2022
    • Požiadavky:
     Údaje o pracovnej pozícii
     Id VPM 1946483
     Zdroj úrad PSVR
     Názov pracovnej pozície Školský psychológ
     Profesia (SK ISCO-08)
     2359999 - Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
     Pracovná oblasť Výchova, vzdelávanie a šport
     Počet voľných miest 1
     Náplň práce pedagogické a psychlogické poradenstvo a prevencia žiakov strednej školy
     Miesto výkonu práce
     Maurerova 55, 05342 Krompachy - Spišská Nová Ves
     Slovensko

     Pracovné podmienky
     Pracovný a mimopracovný pomer Pracovný pomer na určitú dobu
     Počet mesiacov 12
     Pracovný čas 07:30 - 15:00
     Zmennosť jednozmenná
     Nočná práca Nie
     Sezónna práca Nie
     Pracovné miesto vhodné pre Absolventa
     Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom) 900 € mesačne
     Druh voľnej pracovnej pozície Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

     Požiadavky na zamestnanca
     Požadovaný stupeň vzdelania
     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - psychológia - sociálna a poradenská psychológia
     Prax bez požiadavky na odbornú prax
     Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná Áno
     Počítačové zručnosti
     Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
     Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá
     Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
     Všeobecné spôsobilosti
     kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
     informačná gramotnosť
     analyzovanie a riešenie problémov
     Osobnostné predpoklady
     analytické myslenie
     empatia
     komunikatívnosť
  • Partneri

  • Zvonenia

   Štvrtok 2. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Odkazy