• Vianočné tradície v nemecky hovoriacich krajinách
     • Vianočné tradície v nemecky hovoriacich krajinách

      14. 12. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné tradície v nemecky hovoriacich krajinách.

      Pre obdobie Vianoc sú charakteristické mnohé tradície a zvyky. K Vianociam v nemecky hovoriacich krajinách neodmysliteľne patrí adventný veniec - der Adventskranz. Prvý adventný veniec vraj pochádza z prvej polovice 19. storočia z Hamburgu. Vyrobil ho Johann Henrich Wichern z dreva a ozdobil ho sviečkami, pričom každý deň zapálil jednu, aby mohli deti vedieť, koľko dní ešte zostáva do Vianoc. Pre obdobie adventu sú typické aj vianočné trhy, nazývané Weihnachtsmärkte. Jedny z najstarších vianočných trhov sa konali už v prvej polovici 15. storočia v Drážďanoch. K adventu neodmysliteľne patria aj vianočné piesne, ktorých repertoár je rozmanitý, avšak jednou z najznámejších kolied je koleda Tichá noc - Stille Nacht, ktorá má pôvod práve v jednej z nemecky hovoriacich krajín - Rakúska a bola preložená d

    • Barmanský kurz
     • Barmanský kurz

      2. 12. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Barmanský kurz.

      V termíne od 25.10.2021 - 28.10.2021 sme na našej škole organizovali "Barmanský kurz", pod odborným vedením lektorov SkBA.

      Študenti, ktorí absolvovali kurz okrem nadobudnutia nových vedomostí a zručnosti v oblasti prípravy MN a práce za barom, získali medzinárodný certifikát.

     • HODŽOVA ESEJ 2021

      29. 11. 2021

      Bilingválne gymnázium Milana Hodžu vyhlasuje každoročne pod záštitou predsedu vlády SR súťaž HODŽOVA ESEJ 2021.

      17. ročník mal tému:

      "Tí z našich, ktorí v konkurenčnom boji vedeli uplatniť svoje nadanie, schopnosti, skúsenosti, dostali sa na popredné vedúce miesta. Bolo to len usilovnou, húževnatou prácou. Podmienkou budúcnosti Slovenska je a musí byť, aby naša mládež bola iniciatívnejšia, aktívnejšia."

     • Medzinárodný deň školských knižníc 25. októbra 2021

      25. 10. 2021

      Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.
      Cieľ celoslovenského projektu
      Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
      Aj my sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc v našej školskej knižnici spolu s triedou III. CM. Prácu so zaujímavými textami a knihou si žiaci veľmi pochvaľovali a zapojili sa do riešenia úloh a hádanie

  • Partneri

  • Zvonenia

   Streda 19. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Odkazy