• eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

    eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

    eTwinning = internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

     Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

    eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online profesionálneho rozvoja.

    Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2014 bol pevne integrovaný do Erasmus+, európskeho programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

     

    Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

     

    eTwinning umožňuje:

    · nájsť európsku partnerskú školu,

    · s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do       

            už existujúceho projektu ako ďalší partner,

    · spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace",

    · zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov,

    · zúčastňovať sa on-line kurzov,

    · použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe,

    · získať národnú a európsku značku kvality eTwinning,

    · získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži.

     • Medzinárodné podujatie v Madride - eTwinning
     • Medzinárodné podujatie v Madride - eTwinning

     • 28.02.2022 09:37
     • Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Umožňuje nájsť si partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí. Preto som sa v termíne od 11. 11. 2021 do 14. 11. 2021 zúčastnil medzinárodného eTwinning podujatia v Madride, v Španielsku, s cieľom získať nové informácie, skúsenosti a hlavne nájsť projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazať medzinárodnú spoluprácu s použitím IKT nástrojov.
     • viac