• eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

    eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

    eTwinning = internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

     Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

    eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online profesionálneho rozvoja.

    Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2014 bol pevne integrovaný do Erasmus+, európskeho programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

     

    Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

     

    eTwinning umožňuje:

    · nájsť európsku partnerskú školu,

    · s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do       

            už existujúceho projektu ako ďalší partner,

    · spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace",

    · zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov,

    · zúčastňovať sa on-line kurzov,

    · použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe,

    · získať národnú a európsku značku kvality eTwinning,

    · získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži.

   • Medzinárodné podujatie v Madride - eTwinning
    • Medzinárodné podujatie v Madride - eTwinning

    • 28.02.2022 09:37
    • Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Umožňuje nájsť si partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí. Preto som sa v termíne od 11. 11. 2021 do 14. 11. 2021 zúčastnil medzinárodného eTwinning podujatia v Madride, v Španielsku, s cieľom získať nové informácie, skúsenosti a hlavne nájsť projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazať medzinárodnú spoluprácu s použitím IKT nástrojov.
    • Moja cesta začala vlakom z Krompách do Bratislavy, odtiaľ som pokračoval v ceste autobusom na letisko Viedeň - Schwechat. Let do slnkom zaliateho Španielska bol príjemný a pokojný. Naša slovenská výprava učiteľov sa do Madridu dostala predobedom,  a tak sme získali príležitosť navštíviť toto nádherné mesto. Zaujala ma najviac kultúra, architektúra a jedlo, ktoré sú jedinečné a nádherné zároveň.

     Po registrácii sa začala oficiálna časť vzdelávania. Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj a odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach, konferencie s medzinárodnou účasťou. Ako prvý sa podelil so svojimi skúsenosťami profesor z New Yorku žijúci v Madride. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia o viráloch, inak povedané o príspevkoch, videách, ktoré sa stanú populárne prostredníctvom zdieľania internetom. Poznatky o plusoch a mínusoch virálnych videí, ako ovplyvňujú našu spoločnosť, resp. mládež a študentov. Samozrejme, aj s vysvetlením možnosti využitia ich popularity vo vzdelávaní. Druhá prezentujúca bola šéfka odboru technológii z ministerstva vzdelávania v Španielsku. Oboznámila nás so vzdelávacím systémom a praxou v Španielsku. Poukázala na hlavný nedostatok vzdelávania a to, že  produkuje veľmi veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí, pre ktorých sa na trhu práce nenachádzajú pracovné príležitosti. Chýbajú im ľudia s praxou. Podobný problém máme aj u nás na Slovensku, preto je naša škola jedinečnou príležitosťou, vďaka ktorej sa žiaci už počas štúdia vedia zapojiť do praxe, duálny systém vzdelávania, získavajú skúsenosti a tak nemajú problém sa uplatniť na trhu práce. Počas večere bol ideálny čas na výmenu informácii a skúseností s kolegami – učiteľmi z Portugalska, od ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavých skutočností. Nasledujúci deň sa začal kontinentálnymi raňajkami. Nasledovali štyri semináre, ktoré boli zamerané na tvorbu a realizáciu konkrétneho projektu. Inštrukcie k úlohám boli podávané niekedy trochu chaoticky, takže sme veľakrát nevedeli čo od nás chcú, ale nakoľko sme stretli učitelia z rôznych krajín ako Slovensko, Česko, Slovinsko, Turecko, Portugalsko, Cyprus a prekvapivo aj kolegovia učitelia zo Španielska, nebola úloha s ktorou by sme si nedali rady. Prvou úlohou bolo o projekte rozprávať, rozmýšľať nad tým, ako je možné zrealizovať ho. V tomto duchu sa nieslo celé dopoludnie. Po výdatnom obede prišla na rad náročnejšia úloha, v podobe výberu partnera pre projekt. Vybral som si teda spoluprácu s kolegami z Českej republiky a Portugalska. Podarilo sa nám vytvoriť interesantný program R.I.N.G, o ktorom verím, že sa nám ho podarí zrealizovať. Ukončili sme teoretické vzdelávanie a prešli na praktické. Odviezli sme sa z hotela do centra mesta autobusom, tam nám odovzdali QR kódy a mapu. Našou úlohou bolo na vyznačenej trase pomocou spomínaných kódov nájsť pamiatky. Odmenou bol pre nás posledný kód od historickej budovy, v ktorej bola reštaurácia, kde nás čakala spoločná večera. Veľmi ma to bavilo. Spolu so zúčastnenými učiteľmi sme si užívali jedlo, atmosféru a večerný Madrid.

     Ďalšie ráno sme doladili posledné detaily. Projekt sme zaregistrovali, následne nám ho schválili. Ostávalo ho už len odprezentovať ho pred kolegami z Európy. Po prezentácii projektu sme sa spoločne odfotili, vymenili si kontakty a týmto bol seminár v Madride ukončený. Za účasť tomto medzinárodnom podujatí  a za vytvorenie a registráciu projektu R.I.N.G som získal  certifikát. Som rád, že môžeme spolu so študentami našej školy využívať možnosti a benefity, ktoré eTwinning ponúka. Máme možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu, vyskúšať si spoluprácu v medzinárodných tímoch a zároveň sa vzdelávať v cudzom jazyku.

     Mgr. František Jochman

    • Naspäť na zoznam článkov