• eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

    eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

    eTwinning = internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

     Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

    eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online profesionálneho rozvoja.

    Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2014 bol pevne integrovaný do Erasmus+, európskeho programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

     

    Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

     

    eTwinning umožňuje:

    · nájsť európsku partnerskú školu,

    · s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do       

            už existujúceho projektu ako ďalší partner,

    · spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace",

    · zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov,

    · zúčastňovať sa on-line kurzov,

    · použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe,

    · získať národnú a európsku značku kvality eTwinning,

    · získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži.

   • R.I.N.G
    • R.I.N.G

    • 28.02.2022 09:21
    • Účastníkmi projektu R.I.N.G sú zo Slovenska SSŠ EDURAM, Krompachy, z Čiech Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové a z Portugalska Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, Ourém.

    • Projekt R.I.N.G (kruh, prsteň, obruč), je akronymom slov aRchitektúra, hIstória a marketiNG. Úlohou projektu je zobraziť medzinárodnú perspektívu/pohľad na históriu a architektúru jednotlivých škôl a ich okolia, ktoré by mali byť odlišné, no zdieľanie týchto informácií ľudí spája. Vytvára kruh. Cez mnohé zábavné aktivity študenti  najprv získajú informácie o svojom okolí a potom ich zdieľajú so svojimi medzinárodnými kolegami. Pri tomto procese si uvedomujú dôležitosť týchto kruhov v ich živote ako aj komunite, v ktorej žijú. Každá zo skupín (minimálne dvaja členovia z každej školy) odprezentuje svoj kruh iným skupinám, zdieľaním historických informácií v spojení s architektúrou. Zdieľanie pomocou vyhľadávaní, fotiek a videí. Nakoniec projektu vytvoríme mapu jednotlivých lokalít spolu s plagátom, ktoré bude slúžiť na propagáciu projektu R.I.N.G. Zdieľanie a propagácia je v konečnom dôsledku marketingovou stránkou tohto projektu a tým sa kruh uzavrie.

     certifikat_RING.pdf

    • Naspäť na zoznam článkov