• Súkromné odborné učilište EDURAM

   • Možnosti štúdia - ponuka odborov

    • 3686 G 03 stavebná výroba - murárske práce
    • 2478 G 04 strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov
    • 6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
    • 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
    Učebné odbory určené : pre dievčatá a chlapcov
    Dĺžka štúdia : 3 roky
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní :
    • výučný list
    • osvedčenie o zaškolení
    • osvedčenie o zaučení

    Viac informácií k učebným odborom

     

    3686 G 03
    stavebná výroba - murárske práce
    2478 G 04 strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov 6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník