• Možnosti štúdia na Súkromnej spojenej škole EDURAM

   • Na zobrazenie možností štúdia na našej škole je potrebné vybrať si organizačnú zložku:

    • Súkromná stredná odborná škola
    • Súkromné stredné odborné účilište