• Hodina deťom
     • Hodina deťom

      22. 10. 2021

      21. októbra sa uskutočnila každoročná pokladničková zbierka Hodina deťom.V minulom roku, bola iba virtuálne, a tento rok sme sa aj my rozhodli pomôcť vyzbierať príspevky na našej škole a v uliciach mesta Krompachy. Spolu sa nám tak podarí pomôcť deťom, ktoré to potrebujú a vyrastajú len s jedným rodičom. Hodina deťom je celoročná zbierka, takže môžete prispieť svojou SMS na číslo 800 a darujete 4 € na pomoc deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Všetky aktuálne podporené projekty sú na internetovej stránke www.hodinadetom.sk.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      21. 10. 2021

      Tento rok si pripomíname výročie významných osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Táto téma tohtoročného celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“ nás veľmi zaujala a potešila zároveň,. Do projektu sa naša škola zapája pravidelne. Cieľom projektu je podpora čítania, a rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou takýchto doplnkových aktivít vo vyučovaní. Vhodnou témou je povinná maturitná autorka Timrava, čo je veľké plus pre stredné školy pri príprave na maturitné skúšky. Záložky boli doplnkom hodín, kde sme danú tému preberali a čítali si úryvky z diela Timravy – Ťapákovci, a od Hviezdoslava báseň Pozdrav. Žiaci vyrobili záložky ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Ich výroba bola veľmi kreatívna. Záložky vytvárali žiaci na hodinách slovenského jazyka a v krúžku, no niekto

    • Základný Barmanský kurz
     • Základný Barmanský kurz

      16. 9. 2021

      Aj tento rok naša škola organizuje barmanský kurz.

      Dátum konania: 25.10. 2021 - 28.10. 2021

      Čas: 8.00 - 14.00 hod.
      Lektori : SKBA

      Absolventi kurzu získajú medzinárodný certifikát.

      Pred začatím kurzu je potrebné, aby sa účastníci otestovali na ochorenie Covid-19 a odovzdali doklad o bezpríznakovosti.

    • #Erasmusdays 2021
     • #Erasmusdays 2021

      20. 10. 2021

      V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa naša Súkromná spojená škola EDURAM zapojila do výzvy #Erasmusdays 2021. Je to jedno z 93 podujatí škôl a organizácii na Slovensku. Aj takýmto spôsobom môžeme Slovensko zviditeľniť na mape Európy a konkrétne aj našu školu. Cieľom podujatia bolo zapojiť našu školu do ekologických aktivít, propagovať uskutočnené mobility v roku 2013 a 2017 a zároveň plánovať ďalšie. Podujatie pozostávalo z viacerých častí.
      Prvou bola prezentácia úspešných mobilít, do ktorých sa škola v minulosti zapojila prostredníctvom
      #ErasmusplusSK projektov. V rokoch 2013 a 2017 sa študenti našej školy zúčastnili dvojtýždňového pobytu v Londýne. Študenti tam vykonávali odbornú prax, pracovali na vopred dohodnutých pracoviskách, ktoré mali najbližšie k ich študijným odborom. Ubytovaní boli v anglicky hovoriacich rodinách. Precvičovali a zlepšili si svoje vedomosti a schopnosti v anglicko

    • Október – mesiac úcty k starším
     • Október – mesiac úcty k starším

      13. 10. 2021

      Október je mesiacom úcty k starším a členky klubu Únie žien v Krompachoch pripravili pri tejto príležitosti výstavku ručných prác, výšiviek, obrazov, predmetov dennej potreby v kuchyni – váhy, hrnce, príbory, a mnohé iné, ktoré nám približujú už časy minulé. Žiaci našej školy navštívili túto výstavku a pozorne si vypočuli sprievodné slovo. Šikovné ruky našich dôchodcov dokážu aj vo vyššom veku vytvoriť nádherné a vzácne práce vytvorené rôznymi technikami ako sú maľba, keramika, paličkovanie, výšivky, šperky a iné skvosty ľudovej tvorivosti. Bolo čo obdivovať. Našou návštevou sme ich potešili a aspoň svojim záujmom podporili pri tejto príležitosti mesiaca úcty k starším.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Odkazy