• Cassovia Cup 2023
     • Cassovia Cup 2023

      27. 3. 2023

      V dňoch od 22.03.2023 do 23.03.2023 sa študenti SSŠ EDURAM zúčastnili na Barmanskej súťaži Cassovia Cup 2023, na Hotelovej akadémií v Košiciach. V tomto školskom roku to bol už XIV. ročník, konal sa pod záštitou predsedu košického samosprávneho kraja. Prvý deň sme absolvovali Workshop, v rámci ktorého sme sa oboznámili s aktuálnymi trendami v oblasti prípravy MN. Workshop viedli viceprezident SKBA a Brand Ambassador St. Nicoulaus Tomáš Gyen a jeho kolega Ladislav Doboš. V rámci workshopu nám pripravili MN - klasické MN premenili do modernej formy. Večer bolo vylosovanie a po vylosovaní študenti úspešne absolvovali písomné testy.

    • Súťaž "STRIEBORNÝ PIEST SMC"
     • Súťaž "STRIEBORNÝ PIEST SMC"

      22. 3. 2023

      Dňa 21.3.2023 sa žiaci SSŠ Eduram zúčastnili súťaže Strieborný piest, ktorý sa tento rok prvý krát konal aj na Slovensku. Žiaci sa v dvojici zúčastnili niekoľko súťaži, ktoré boli zamerané na Pneumatické, elektropneumatické systémy a priemyselnú automatizáciu. Cieľom študentskej súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie formou súťaže študentov motivovať k ďalšiemu vzdelaniu nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje znalosti a skúsenosti v ostrej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a zo Slovenska.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

      22. 3. 2023

      Dňa 21.3.2023 sa uskutočnila celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska v uliciach zbierali príspevky do pokladničiek.

      V uliciach Krompách boli naši žiaci Sofia Kollárova, Jakub Oravec zo IV. CM a Bianka Bandžuchová, Vladimíra Ferencová, Rastislav Richnavský z II.N.

    • LYŽIARSKY KURZ 2022/2023
     • LYŽIARSKY KURZ 2022/2023

      22. 3. 2023

      V dňoch 13.-17.2.2023 sme absolvovali lyžiarsky kurz v Spišskom Bystrom (SKI Kubašok). Kurzu sa zúčastnili žiaci II.CM a II.B triedy. Týždeň lyžovačky dal žiakom po fyzickej a psychickej stránke zabrať, ale odmenou im boli vycibrené lyžiarske zručnosti. Veríme, že všetci zúčastnení si z kurzu odnášajú len tie najkrajšie pocity a skúsenosti.

    • Navštívili nás Ozbrojené sily SR
     • Navštívili nás Ozbrojené sily SR

      1. 3. 2023

      27. februára 2023 zavítali do našej školy príslušníci zo 103. práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava za účelom prezentácie a regrutácie študentov do Ozbrojených síl SR. Jedným z nich je aj absolvent našej školy Lukáš Bendžala. Oboznámili študentov so štúdiom, kariérou a kariérnym rastom, svojou prednáškou priblížili študentom službu v útvare v Rožňave. Niektorých študentov táto ponuka oslovila a bol u nich zreteľný záujem.Aktuálne výberové a prijímacie konania OS SR (regrutacia.sk), 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava (mil.sk)

    • VYHODNOTENIE VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI
     • VYHODNOTENIE VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI

      1. 3. 2023

      Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme v školskom roku 2022/2023 už druhýkrát zorganizovali túto udalosť, dňa 20.02.2023 pod vedením Ing. Melánie Revickej a Ing. Jany Trelovej.

      Na odber sa prihlásilo 8 študentov SSŠ EDURAM Krompachy a 6. pedagogickí zamestnanci – Ing. Ladislav Maturkanič – riaditeľ školy, učitelia – Ing. Jana Trelová, Mgr. Natália Michlíková, Bc. Marek Horváth, Mgr. Katarína Šoltesová a Bc. Dávid Segiň.

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

      9. 2. 2023

      Opäť pozývame žiakov, zamestnancov i širokú verejnosť zachraňovať ľudské životy.

      Aj Vaša "kvapka" je veľmi dôležitá, potrebná a dokáže zázraky.

      20.2.2023 od 8:00 hod. v aule SSŠ EDURAM

      svoju účasť môžte nahlásiť u p. Ing. Revickej alebo p. Ing. Trelovej.

    • Boj proti obezite v SSŠ EDURAM
     • Boj proti obezite v SSŠ EDURAM

      9. 2. 2023

      Dňa 31. 1. 2023 v rámci „Boja proti obezite“ sa konali aktivity pre študentov SSŠ EDURAM.

      RÚVZ zo Spišskej Novej Vsi, pod odborným vedením MUDr. Petra Mišendu žiakom pripravil aktivity na témy: „Zdravie a pohyb“, „Zdravie a životný štýl“. Žiaci si okrem besedy a iných aktivít mali možnosť dať premerať BMI pomocou skriningového nástroja, ktorým sa odhaduje množstvo telesného tuku a s ním spojené zdravotné rizika.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      21. 12. 2022

      V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

      udeľuje riaditeľské voľno dňa 22. 12. 2022

      Zdôvodnenie:

      Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     100 %
     Dátum nástupu:
     1.9.2022
    • Požiadavky:
     Údaje o pracovnej pozícii
     Id VPM 1946483
     Zdroj úrad PSVR
     Názov pracovnej pozície Školský psychológ
     Profesia (SK ISCO-08)
     2359999 - Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
     Pracovná oblasť Výchova, vzdelávanie a šport
     Počet voľných miest 1
     Náplň práce pedagogické a psychlogické poradenstvo a prevencia žiakov strednej školy
     Miesto výkonu práce
     Maurerova 55, 05342 Krompachy - Spišská Nová Ves
     Slovensko

     Pracovné podmienky
     Pracovný a mimopracovný pomer Pracovný pomer na určitú dobu
     Počet mesiacov 12
     Pracovný čas 07:30 - 15:00
     Zmennosť jednozmenná
     Nočná práca Nie
     Sezónna práca Nie
     Pracovné miesto vhodné pre Absolventa
     Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom) 900 € mesačne
     Druh voľnej pracovnej pozície Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

     Požiadavky na zamestnanca
     Požadovaný stupeň vzdelania
     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - psychológia - sociálna a poradenská psychológia
     Prax bez požiadavky na odbornú prax
     Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná Áno
     Počítačové zručnosti
     Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
     Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá
     Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
     Všeobecné spôsobilosti
     kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
     informačná gramotnosť
     analyzovanie a riešenie problémov
     Osobnostné predpoklady
     analytické myslenie
     empatia
     komunikatívnosť
  • Partneri

  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Odkazy