• Profesia days
    • Profesia days

     13. 10. 2022

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Profesia days.

     Dňa 6.októbra 2022 sme vymenili školské lavice za sedadlá vo vlaku a odcestovali sme z Krompách do Košíc so žiakmi IV.CM, I.N a II. N. Navštívili sme výstavu Profesia days v Kulturparku. Boli tam vystavovatelia z rôznych pracovných oblastí. Predstavili voľné pracovné miesta. Vysvetlili konkrétne požiadavky na budúceho zamestnanca. Naši žiaci si tak urobili predstavu o budúcom zamestnaní a podmienkach, ktoré by mali spĺňať.

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

   • Svetový deň cestovného ruchu 27.9.2022
    • Svetový deň cestovného ruchu 27.9.2022

     12. 10. 2022

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň cestovného ruchu 27.9.2022.

     Dňa 27.9.2022 sme pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu navštívili so žiakmi IV.CM a II.N Spišskú Novú Ves ,kde sme sa zúčastnili prehliadky mesta, ktorú organizovala Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi pod názvom Potulky s hotelákmi. Sprievodkyne nás previedli po historických pamiatkach mesta : Divadlo Reduta , Provinčný dom , Radnica ,Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. Vystúpili sme na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku merajúcu 87m , kde žiaci museli prekonať 155 schodov. Odmenu im boli krásne výhľady z výšky 40m . Pri výstupe žiaci videli vo zvonici 5 zvonov z ktorých najstarší je z roku 1486 a najväčší váži až 5 ton. Tiež sme videli elektrický stroj , ktorý riadi všetkých 7 ciferníkov nachádzajúcich sa na kostole. Dozvedeli sme sa, že práve kôli počtu ciferníkov na kostolnej veži sa o Spišiakoch hovorí „ šľepí spišaci“.

     Ing. Zuzana Kubíková

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     5. 9. 2022

     Hneď po vypočutí hymny SR pán riaditeľ Ing. Ladislav Maturkanič už tradične svojim príhovorom otvoril nový školský rok 2022/2023. Zaprial žiakom, rodičom a zamestnancom veľa úspechov, aby boli všetci na konci školského roka spokojní nielen s dosiahnutými výsledkami, ale aj s celou svojou prácou, ktorá prinesie bohaté ovocie.

     Škola rodinného typu je veľmi dobrá myšlienka, za ktorou by malo stáť úsilie všetkých, aby sme sa v škole cítili dobre, venovali sa naplno vzelávaniu. Vytvorenie priaznivej atmosféry však nie je možné bez vzájomného rešpektu a dodžiavania pravidiel.

      

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023.

   • Otvorenie školského roka 2022/2023
    • Otvorenie školského roka 2022/2023

     31. 8. 2022

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     dni prázdnin sa pomaly krátia a nás opäť čaká spoločné stretávanie sa v škole.

     Veríme, že ste načerpali sily do školského roka 2022/2023, ktorý spoločne otvoríme

     5.9.2022 o 9:00 hod.

     pred budovou školy na Maurerovej ulici v Krompachoch.

     V prípade nepriaznivého počasia sa stretneme vo vnútorných priestoroch školy.

     teší sa na vás kolektív zamestnancov SSŠ EDURAM

   • Poznávací zájazd – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovská Mara
    • Poznávací zájazd – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovská Mara

     29. 6. 2022

     Dňa 28.06.2022 som so súhlasom riaditeľa SSŠ EDURAM Krompachy, bola so žiakmi II.B triedy a Ing. Jurajom Jánošíkom na poznávacom zájazde v Liptovskom Mikuláši. Našou prvou zástavkou bola priehrada Liptovská Mara. Liptovská Mara je vodné dielo na strednom Liptove na Slovensku, pri Liptovskom Mikuláši. Je súčasťou systému Vážskej kaskády. Dielo bolo vybudované v rokoch 1969 -1975. Pri výstavbe bolo zaplavených 13 obci, z toho 12 úplne, ( Černice, Demčín, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Nižné Dechtáre, Paludza, Parižovce, Ráztoky, Sestrč, Sokolčie, Vrbie, Vyšné Dechtáre) Liptovský Trnovec a Bukovina. Tým že sme mali pekné počasie, bol krásny výhľad na okolitú prírodu, Choč, Nízke Tatry aj Demänovskú dolinu.

     Našou druhou zástavkou bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Múzeum vzniklo v roku 1930 ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu. Od svojho založenia zhromažďovalo nielen zbierky prírodovedné a speleologické, ale aj etnografické, historické, archeologické ... V prvom období pôsobenia osobitnú pozornosť venovalo hlavne jaskyniarstvu na Slovensku., neskôr rozšírilo svoju činnosť aj na oblasť ochrany prírody Slovenska.

     Múzeum sídli v historickej budove bývalého jezuitského kláštora z druhej polovice 18. storočia, ktorá bola komplexne zrekonštruovaná v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Súčasťou budovy je aj rozhľadňa , ktorá ponúka pohľad na panorámu Západných Tatier, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Chočských vrchov a tiež na miesto Liptovský Mikuláš a jeho okolie.

     Bol to nezabudnuteľný deň, plný zážitkov. Účasť na poznávacom zájazde prispela, kladnému vzťahu k prírode, k pohybu na čerstvom vzduchu a upevneniu zdravia, spoznávaniu histórie Slovenska, ako aj upevneniu vzťahov učiteľ žiak a medzi žiakmi navzájom.

     Bc. Janka Laciňáková

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávací zájazd – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovská Mara.

   • Darovanie krvi v SSŠ EDURAM
    • Darovanie krvi v SSŠ EDURAM

     28. 6. 2022

     🩸🩸🩸Hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice Levoča 🩸🩸🩸ďakuje darcom krvi, ktorí sa 28. júna 2022 zúčastnili darovania v priestoroch našej školy. Do akcie sa zapojili aj pedagogickí zamestnanci a bývalí žiaci našej školy. Pomohli tak zdravotníkom doplniť zásoby krvi pred letnými dovolenkami. Sme nesmierne radi, že sme mohli znovu poskytnúť naše priestory na takúto vec, keďže počas pandemických opatrení nebolo možné realizovať pravidelné odbery krvi. 💓

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Darovanie krvi v SSŠ EDURAM.

   • Predĺženie platnosti ISIC
    • Predĺženie platnosti ISIC

     22. 6. 2022

     Milí študenti!

     Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

     Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ na www.objednaj-preukaz.sk. Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.

     V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 27.6.), známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3€.

     Objednajte si známku teraz a už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť na škole.

   • Darovanie krvi v SSŠ EDURAM 28.6.2022
    • Darovanie krvi v SSŠ EDURAM 28.6.2022

     19. 6. 2022

     Príďte darovať krv a doplniť jej zásoby pred letnými dovolenkami.

     Hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice Levoča pozýva širokú verejnosť na darovanie krvi v utorok 28. júna 2022 od 8. do 10.30 hod. v priestoroch Súkromnej strednej školy Eduram Krompachy (pri mestskej plavárni).

     Pomôžte zdravotníkom doplniť zásoby krvi pred letnými dovolenkami.

     Ďakujeme, že túto informáciu sprostredkujete všetkým potenciálnym darcom, ktorých poznáte.

     Zdroj: https://www.krompachy.sk/clanok/6473/darovanie-krvi-v-krompachoch-28-juna-2022.html#articleRead

   • Exkurzia Kariéra EXPO Košice
    • Exkurzia Kariéra EXPO Košice

     9. 6. 2022

     Po pandémii sa trh práce pomaly zobúdza. Dňa  8. júna 2022 sa žiaci II.CM triedy zúčastnili  veľtrhu pracovných príležitostí Kariéra EXPO v Košiciach, kde sa predstavilo viac ako 60 zamestnávateľov. Počas celého dňa čerpali inšpiráciu prostredníctvom zaujímavých prednášok spíkrov a influencerov, mohli si  otestovať svoje jazykové a IT zručnosti, ako aj vyskúšať pracovný pohovor naživo. Žiakov zaujali aj spoločnosti prezentujúce počítačové výstupy formou simulovaných jázd a možnosti štúdia na vysokej škole. Tiež mali možnosť analyzovať marketingovú prípravu podujatia a komunikačné zručnosti.

     Ing. Alžbeta Zumriková

      

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Kariéra EXPO Košice.

   • Prijímacie skúšky - II. kolo
    • Prijímacie skúšky - II. kolo

     27. 5. 2022

     27.5Riaditeľ  Súkromnej spojenej školy EDURAM ako príslušný správny orgán  podľa §66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 12.05.2022

     povoľuje konanie

     II. kola prijímacích skúšok

     na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.

      

     4. ročné študijné odbory                                                                  počet voľných miest

     • 6405 K pracovník marketingu                                                                                   1
     • 2697 K mechanik elektrotechnik                                                                               2

      

      

     3. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

     • 6444 H čašník, servírka                                                                                          1
     • 6445 H kuchár                                                                                                         1
     • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                                              5

      

     2. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

     • 3161 F praktická žena                                                                                               11
     • 3686 F stavebná výroba                                                                                             0
     • 2478 F strojárska výroba                                                                                          21

     II. kola prijímacích skúšok

     na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka Súkromného odborného učilišťa EDURAM.

      

     3. ročné učebné odbory                                                                     počet voľných miest

     • 6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál                                      12
     • 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce                                                           7

     Odôvodnenie: Riaditeľ školy na základe nenaplneného počtu žiakov v jednotlivých odboroch povoľuje konanie 2. kola prijímacích skúšok.

     Poučenie.: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia zriaďovateľa EDURAM prostredníctvom riaditeľa školy.

      

     V Krompachoch, 27.5.2022

     Ing. Ladislav Maturkanič

     riaditeľ školy 

   • Exkurzia Tokaj 19.5.2022
    • Exkurzia Tokaj 19.5.2022

     26. 5. 2022

     Tokajská oblasť je najmenšia a súčasne najatraktívnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Tradičná technológia výroby s využitím ušľachtilej plesne Botrytis cinerea, poskytuje tomuto vínu neopakovateľný charakter a vlastnosti. Žiaci Gastro odborov a Marketingu sa 19.05.2022 zúčastnili exkurzie v tokajskej oblasti, vo Viničkách. V rámci exkurzie sme mali možnosť ochutnať odrodové vína Furmint, Lipovinu, Muškát žltý, samorodné Tokajské vína, aj Tokajský výber - troj až šesť putńový . Spoločne sme absolvovali zážitkové vyučovanie. Pán Bodnár nám poskytol skvelý výklad o histórii, pestovaní, výrobe vín v Tokajskej oblasti, správnej degustácií. 
     Okrem toho sme sa zastavili aj v Malej Tŕni na vyhliadkovej veži vo vinohradoch. Uprostred viníc malebnej obce Malá Tŕňa v tokajskej vinohradníckej oblasti vyrástla v roku 2015 zaujímavá 12 m vysoká turistická rozhľadňa, ktorá už z diaľky zaujme svojím nevšedným architektonickým riešením – má totiž tvar vínneho suda. Jej vyhliadková plošina poskytuje krásne pohľady na tokajský región predstavujúci jednu z najmenších, avšak najvýznamnejších vinárskych oblastí Slovenska. Návštevníkom je k dispozícii aj ďalekohľad a informačné tabuľky s popismi panorámy, vďaka ktorým vystúpivší presne vedia, čo na obzore pozorujú. Vyhliadková veža je v noci veľmi vkusne osvetlená. Prístup k nej je z obcí Malá Tŕňa či Černochov.

     Bc. Janka Laciňáková

      

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Tokaj 19.5.2022.

   • Jarná školská brigáda
    • Jarná školská brigáda

     20. 5. 2022

     Dňa 8. apríla 2022 sa konala školská brigáda, ktorej sa zúčastnili naši učitelia a žiaci. Keďže je už jar a začínajú sa jarné práce, tak ani my sme nezaháľali a usilovne sa pustili do práce. Našou náplňou práce bolo čistenie okolia školy, čím sme trošičku prispeli k záchrane našej planéty. Do práce sa pustili aj naši učitelia, čím ukázali že im budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná. Počas tejto školskej brigády sa vyzbieralo niekoľko vriec odpadu a tak sme s dobrým pocitom odchádzali zo školy, že sme aspoň malým dielom pomohli našej planéte.

     Tatiana Bukšárová, II.N

      

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarná školská brigáda.

   • OŽAZ
    • OŽAZ

     18. 5. 2022

     Do fotogalérie bol pridaný nový album OŽAZ.

     Dňa 16.5.2022 sa konalo účelové cvičenie a kurz ochrany života a zdravia. Pešou turistikou sme sa presunuli do pekného prostredia chatovej osady Relax Plejsy v Krompachoch, kde sme strávili doobedie rôznými aktivitami.

   • Školské turnaje
    • Školské turnaje

     11. 5. 2022

     SofiaV pondelok 9.5.2022 sa v našej škole konali turnaje vo futbale a stolnom tenise. Veľmi napínavý priebeh plný emócií sa skončil s výsledkami:

     Futbal:

     1. miesto: II.CM
     2. miesto: III.CM
     3. miesto: II.B 

     Stolný tenis:

     1. miesto: Soňa Lonská (I.CM)
     2. miesto: Sofia Kollárová (III.CM)
     3. miesto: Miriama Kaščáková (I.B)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské turnaje.

   • Deň Európy 6.5.2022
    • Deň Európy 6.5.2022

     11. 5. 2022

     Dňa 6.5.2022 sa v okolí Košického kina Úsmev konal ďalší ročník Dňa Európy. Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bolo „ Tvoríme budúcnosť spoločne “. V prvej časti programu sme si prešli „ Európsku dedinku “ kde študentov čakalo plno sprievodných súťaži a aktivít o činnosti Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Iuventy a mnohých ďalších partnerov. V druhej časti programu bola pre študentov pripravená prednáška so slovenským Fact-checkerom a novinárom Róbertom Barcom, diskusia s inšpiratívnymi hosťami ako Marek Mach ( mladí aktivista a zakladateľ Mladí, o.z.), Zuzana Hozlárová ( občianska aktivistka, ktorá zastupuje Slovensko v rámci Konferencie o budúcnosti Európy) a poslanej Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Moderátorom programového bloku ako aj celého Dňa Európy bol Jano Gordulič, známy slovenský komik, ktorý svojim humorom a rečou mladých študentom priblížil aktivity Európskeho parlamentu a diakutované témy. Na záver chceme poďakovať zúčastneným žiakom ( I.CM + výber z ostatných tried) za vzornú reprezentáciu školy a zapojenie sa do aktivít.

     Mgr. Lukáš Harman

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Európy 6.5.2022.

    • Svetový deň zdravia 2022

     12. 4. 2022

     Pri príležitosti založenia Svetovej zdravotníckej organizácie World Health Organization (WHO) 7. apríla každoročne prebieha SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA, kedy sa WHO snaží upriamiť pozornosť na vybrané kľúčové priority verejného zdravia.

     Tohtoročným heslom SVETOVÉHO DŇA ZDRAVIA je slogan

     ,,Naša planéta – naše zdravie“.

     Pri tejto príležitosti si žiaci II.CM triedy v rámci odborného výcviku pripravili prezentácie a referáty súvisiace so zdravím našej planéty.

     Viac ako 90 % ľudí dýcha nezdravý vzduch, plasty sa nachádzajú na dne oceánov, na vrcholkoch hôr a dostali sa aj do potravinového reťazca. WHO odhaduje, že viac než 13 miliónov úmrtí na celom svete je každoročne spôsobených ekologickými príčinami, ktorým možno predchádzať.

     Vitalita spoločnosti, psychická pohoda a pocit šťastia sú znaky zmysluplnejšieho a udržateľnejšieho spôsobu života. Dobrým vzorom sú krajiny, ktoré stoja v čele rebríčka šťastných krajín sveta tým, že kladú dôraz na starostlivosť o zdravie obyvateľstva a vytvárajú podmienky tak, aby všetci mohli žiť lepší život.

      

     Uprostred pandémie, znečistenej planéty, pribúdajúcich chorôb, ako je rakovina, astma, srdcové choroby, na Svetový deň zdravia 2022 zameria WHO globálnu pozornosť na naliehavé opatrenia potrebné na udržanie zdravia ľudí a planéty a podporí hnutie za vytváranie spoločností - zameraný na pohodu. 

   • Lyžiarsky kurz
    • Lyžiarsky kurz

     27. 4. 2022

     V dňoch 7. - 11.2.2022 sa v rekreačnom stredisku Plejsy konal lyžiarsky kurz žiakov z II.CM a II.B. Kurz prebiehal s dennou dochádzkou. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj základy snowboardingu, čo sa im veľmi páčilo. Po piatich dňoch kurzu sa aj z úplných začiatočníkov stali lyžiari.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky kurz.

   • Čarovný Cyprus a moja odborná prax v zahraničí....
    • Čarovný Cyprus a moja odborná prax v zahraničí....

     28. 1. 2022

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Čarovný Cyprus a moja odborná prax v zahraničí.....

     Cyprus je krajina, kde môžete vidieť nádherné miesta, pláže, hoteli a pravdepodobne spoznáte nových ľudí. Cyprus patrí medzi najväčšie ostrovy v Stredozemnom mori. Cyprus je takisto prezývaný aj ako ostrov lásky. Ostrovom lásky je preto, lebo na tomto mieste z mora vystúpila bohyňa Afrodita, ktorú obyvatelia okamžite prijali s otvorenou náručou a ako vchádzala do chrámu, sypali jej pod nohy lupene ruží. Na tomto mieste preto panuje zaujímavá atmosféra. Ostrov Cyprus sa nachádza v Stredozemnom mori v blízkosti Turecka. Rozdelený je na dve časti, no republiku vytvorenú na severnom území uznávajú len tureckí čelní predstavitelia. Ak máte radi atmosféru gréckych ostrovov, budete sa skvele cítiť aj v tejto krajine. Spolu s ďalšími ostrovmi Stredomoria sa Cyprus dlho bije o titul „najslnečnejší". Hlási až 300 dni slnečného svitu, ktoré lákajú na pláž. Tie na Cypre patria k najčistejším v Európe a veľa z nich sa pýši modrou vlajkou. Najkrajšie na ostrove sú podľa mňa v severnej časti Cypru. Krásne, široké, obkolesené nádhernou prírodou. A panenské kvôli korytnačkám.

     Na Cypre som sa cítil fantastický, nielen kvôli prírode, moru, ktoré je na Cypre nádherné , ale stretol som tam aj super ľudí a získal tak nových kamarátov.

     Ja osobne som navštívil Cyprus v roku 2021 a musím povedať, že bol to ten najkrajší rok v mojom živote. Bez ohľadu na celosvetovú pandémiu som neváhal a chcel som do toho ísť. Chcel som spoznať niečo nové, niečo pekné a hlavne som chcel spoznať niečo viac. Na Cyprus som prišiel 15.júna 2021. V ten deň sa začal písať môj príbeh, môj nový dobrodružný život...

     Celé to začalo návštevou neznámych ľudí na SSŠ EDURAM v Krompachoch, kde som v tom čase študoval. Bola to prezentácia o zahraničnej praxi na Cypre, v Taliansku a iných letných aj zimných destináciách CR. Boli to ľudia, ktorí mi pomohli sprostredkovať prácu na Cypre. Neváhal som a uzatvoril som s nimi zmluvu.

     Tak ako každý štát aj Cyprus má odlišné spôsoby života. Na Slovensku, ale aj takmer v celej Európe sa pracuje 5 dní. Na Cypre je to iné, tam je 6 pracovných dní. Pracoval som v hoteli „Adams's Hotel Beach*****“ , ktorý bol veľmi veľký a zároveň pekný. Súčasťou hotela je 6 reštaurácií, v ktorých sa hostia môžu stravovať. Ja som pracoval v najväčšej reštaurácii s názvom „Dionysos“, v ktorej boli podávané raňajky, obedy a večere. Využíval sa routový spôsob obsluhy, jedla si hostia naberali sami. Čo sa týka nápojov, hlavný čašník preberal objednávky od hostí, pri práci využíval elektronický objednávkový modul. Následne môj kolega barman pripravil objednávku, a ja ako obsluhujúci čašník som ju predložil pred hostí. Ostatní čašníci debarasovali použitý inventár a čistili stoly. V priebehu dňa sme spoločne pripravovali reštauráciu - po raňajkách na obed, po obede na večeru a po večeri na nasledujúci deň. Kuchár pripravoval tradičné cyperské jedlá, ale aj jedlá z medzinárodnej kuchyne. Ako v každom hoteli tak aj v Adam's Hotel Beach sa podávali teplé jedlá, studené jedlá, polievky, sladké pokrmy, pečivo, rybie špeciality, syry, čerstvé ovocie....

     Deň na Cypre plynul miestami veľmi rýchlo. Môj pracovný čas začal od 8:00-13:00 / 17:30-22:30 alebo od 13:00-22:00. Mimo pracovného času sme chodili na pláž si zaplávať, alebo sme chodili spoznávať samotný Cyprus.

     Cyprus mne osobne dal veľa, nové skúsenosti, nových kamarátov, naučil ma samostatnosti, trochu som sa zdokonalil aj cudzom jazyku.

     V októbri som sa vrátil na Slovensko, momentálne pracujem na Hoteli SKI Chatky v Jasnej .

     Dávid Ondrejčák

   • Vianočné tradície v nemecky hovoriacich krajinách
    • Vianočné tradície v nemecky hovoriacich krajinách

     14. 12. 2021

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné tradície v nemecky hovoriacich krajinách.

     Pre obdobie Vianoc sú charakteristické mnohé tradície a zvyky. K Vianociam v nemecky hovoriacich krajinách neodmysliteľne patrí adventný veniec - der Adventskranz. Prvý adventný veniec vraj pochádza z prvej polovice 19. storočia z Hamburgu. Vyrobil ho Johann Henrich Wichern z dreva a ozdobil ho sviečkami, pričom každý deň zapálil jednu, aby mohli deti vedieť, koľko dní ešte zostáva do Vianoc. Pre obdobie adventu sú typické aj vianočné trhy, nazývané Weihnachtsmärkte. Jedny z najstarších vianočných trhov sa konali už v prvej polovici 15. storočia v Drážďanoch. K adventu neodmysliteľne patria aj vianočné piesne, ktorých repertoár je rozmanitý, avšak jednou z najznámejších kolied je koleda Tichá noc - Stille Nacht, ktorá má pôvod práve v jednej z nemecky hovoriacich krajín - Rakúska a bola preložená do mnohých jazykov. Po prvýkrát ju uviedli arnsdorfský učiteľ a organista Franz Xaver Gruber a kaplán Joseph Mohr v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu 24. decembra 1818. Ďalšie známe koledy sú O Tannenbaum, o Tannenbaum alebo Kling Glöckchen Klingelingeling. Medzi tradičné vianočné pečivá patria vianočné štóly – Stollen. Je to druh koláča upečený pridaním sušeného ovocia, orechov, kandizovanej kôry z citrusových plodov, prípadne marcipánu a na vrchu je posypaný cukrom. Práve v Drážďanoch sa mala štóla prvýkrát upiecť. Vianočný stromček ako symbol Vianoc k nám na Slovensko prišiel koncom 18. storočia práve z Nemecka, kde ako prví začali zdobiť stromčeky remeselníci vo svojich cechových domoch. Prvé tradičné ozdoby chudobných boli jablká a sladkosti, šľachta ozdobovala stromček pozláteným ovocím a postriebrenými sklenými guľami. Tradičné farby vianočných gúľ v Nemecku sú zlatá, strieborná a červená. Z vianočnej výzdoby nesmieme zabudnúť ani na vianočné pyramídy - Weihnachtspyramiden. Ich pôvod sa spája so zvykom nosenia zelených vetiev do kostolov, z ktorých sa stavali pyramídy a vrch sa ozdobil sviečkou. Darčeky nosí nemeckým deťom buď Ježiško - Christkind, ktorý oznamuje čas rozbaľovania darčekov zvončekom alebo Weihnachtsmann. 6. januára sa chlapci obliekajú ako Traja králi, ktorí navštívili Ježiška v jasličkách. Nesú hviezdu na palici a prechádzajú mestom, pričom spievajú vianočné koledy. Rodiny v tento deň odkladajú a schovávajú svoje vianočné ozdoby na ďalší rok Aj naši študenti v adventnom období v rámci vyučovacích hodín nemeckého jazyka sa oboznámili s nemeckými vianočnými tradíciami a ich históriou. Počas výroby adventného venca a vianočných ozdôb sme počúvali nemecké koledy, tie najznámejšie sme sa aj naučili spievať. Popri práci sme si hodiny aj trošku „osladili“ a dopriali sme si ochutnávku tradičného nemeckého vianočného pečiva akou je už spomenutá vianočná štóla, ale aj tradičné maslové sušienky a perníky. V závere vyučovacích hodín sme si stále s radosťou a približujúc sa k dátumu najkrajšieho sviatku v roku - 24. december, pripomenuli tradičný nemecký výrok: „Es weinachtet“ – zvianočnieva sa.“