• II. kolo prijímacích skúšok
    • II. kolo prijímacích skúšok

     25. 5. 2023

     Riaditeľ Súkromnej spojenej školy EDURAM ako príslušný správny orgán podľa §66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 11.05.2023

     povoľuje konanie

     II. kola prijímacích skúšok

     na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.

      

     4. ročné študijné odbory                                                                  počet voľných miest

     6405 K pracovník marketingu                                                                                   5

     2697 K mechanik elektrotechnik                                                                               3

      

      

     3. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

     6444 H čašník, servírka                                                                                             3

     6445 H kuchár                                                                                                            3

      

     2. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

     3169 F praktické práce                                                                                               0

     3686 F stavebná výroba                                                                                            18

     2478 F strojárska výroba                                                                                           3

      

      

     Odôvodnenie: Riaditeľ školy na základe nenaplneného počtu žiakov v jednotlivých odboroch povoľuje konanie 2. kola prijímacích skúšok.

      

     Poučenie.: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia zriaďovateľa EDURAM prostredníctvom riaditeľa školy.

      

     II. kola prijímacích skúšok

     na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka Súkromného odborného učilišťa EDURAM.

      

      

     3. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

     6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál                                      11

     3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce                                                           8

     4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:
     kvetinár, zeleninár, sadovník                                                                                     7

      

      

                                                                                                       Ing. Ladislav Maturkanič

                                                                                                                          riaditeľ školy

   • Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023
    • Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023

     18. 5. 2023

     Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je venovaná deťom, ktoré sa trápia. Liečime rany na duši deťom, ktoré vyrastajú v humanitárnych krízach a pomáhame aj deťom na Slovensku. Milióny detí na svete, vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy.

     https://www.unicef.sk/chcem-pomoct/215-verejna-zbierka-2023/

     Dňa, 17. 5. 2023 sa aj naši žiaci z II. CM triedy zapojili do organizácie tejto zbierky. V uliciach mesta Krompachy a na našej škole sa aj napriek nepriaznivému počasiu vyzbieralo: 377,65 eur.Váš príspevok do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 nám pomáha vrátiť deťom na tváričky úsmev.  

     Ďakujeme za podporu každému z VÁS.

   • Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023
    • Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023

     17. 5. 2023

     Tento rok sa uskutoční už 17. ročník zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá bude prebiehať na školách a v uliciach, naša škola sa zapojí zajtra, 17. 5. 2023. Počas 17-tich rokov sa k nám pripojili tisícky slovenských škôl, vďaka ktorým môžeme pomáhať deťom v núdzi po celom svete.

     Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je venovaná deťom, ktoré sa trápia. Liečime rany na duši deťom, ktoré vyrastajú v humanitárnych krízach a pomáhame aj deťom na Slovensku.

     Milióny detí na svete, vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život.

     Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých s deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

     Čím viac sa nás zapojí do zbierky, tým viac úsmevov pribudne na detských tvárach.Veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť na zbierke.https://www.unicef.sk/skoly/212-zbierka-modry-gombik-2023/

   • Podnetné besedy pre žiakov
    • Podnetné besedy pre žiakov

     17. 5. 2023

     Kým sa 15.5.2023 naši maturanti potili na praktických maturitných skúškach, ostatní žiaci mali možnosť zapojiť sa do besied na zaujímavé témy so vzácnymi hosťami.

     • Bezpečnosť na internete s p. Pavlom Senkom zo spoločnosti Aj ty v IT
     • Plánované rodičovstvo so zdravotnou sestrou p. Mgr. A. Sajdákovou
     • Trestnoprávna zodpovednosť v podaní príslušníčky polície SR kpt. Mgr. Podobenovej
     • Šikana a kyberšikana v spolupráci s p. Mgr. N. Šimčovou z informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Košiciach

     Ďakujeme všetkým lektorom za podnetné postrehy a informácie, ktoré určite využijeme v praxi.

   • Rušňoparáda 2023
    • Rušňoparáda 2023

     10. 5. 2023

     Rušňoparádu organizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v Košiciach.

     Akcia sa konala 6.-7.5.2023 v priestoroch rušňového depa. Sprievodnými akciami bol detský svet, tvorivé dielne, okružná jazda vlakom po košických vlečkách .V spolupráci s folklórnym súborom Jadlovec sa akcie zúčastnili aj študenti SSŠ EDURAM, ktorí pomáhali pri príprave a predaji občerstvenia: lokše, guľáš, klobása, kysnuté koláče.

     Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa akcie zúčastnili: Miriama Kaščáková, Daniela Jonášová, Marcel Gábor, Pavol Norbert, Natália Goroľová, Liliana Gabčová, Viktória Beňová, Timotej Hric, Martin Pokuta, Kokiová Mária, Daniela Vrabcová, Erik Diro. Soňa Lonská a Veronika Halčáková, ktoré sa zúčastnili akcie ako členky folklórneho súboru Krompašan.MOV.

     Bc. Janka Laciňáková

   • Deň Európy 2023 v Košiciach
    • Deň Európy 2023 v Košiciach

     5. 5. 2023

     Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie historickej „Schumanovej deklarácie“. V nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi európskymi národmi stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

     V piatok, 5. 5. 2023, sme oslávili symbolické narodeniny Európskej únie v Košiciach, v Kine Úsmev so žiakmi I. CM a II. CM.

     Lajtmotívom tohtoročných osláv je demokracia v praxi, ktorú Európsky parlament zosobňuje už vyše 70 rokov. V Európskej dedinke bol pripravený nabitý program plný aktivít, diskusii, prezentácii, talk show a dokonca i DJ. Okrem zaujímavých informácií o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácií sme sa zapojili do rôznych súťaží a kvízov o pekné ceny

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

   • Exkurzia - Gastro Danubius
    • Exkurzia - Gastro Danubius

     25. 4. 2023

     Dňa 21.4.2023 sme so žiakmi SSŠ EDURAM boli v Bratislave na Gastro Danubius.

     Gastro Danubius je medzinárodný veľtrh v oblasti gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu a poľovníctva. Sprievodnými akciami tento rok bola súťaž cukrárov a autosalón.

     Medzinárodný veľtrh gastronómie je to „pravé orechové“ pre milovníkov dobrého jedla, kávy, vína a drinkov. Súčasťou je aj ucelená ponuka pre HO-RE-CA segment- profesionálne prístrojové vybavenia, cez nábytok až po obalové materiály a reklama.

     Účasť na exkurzii prispela k rozvoju vedomostí a zručnosti, získaniu nových poznatkov v jednotlivých oblastiach, ako aj upevneniu vzťahov učiteľ - žiak a medzi žiakmi navzájom.

     Bc. Janka Laciňáková

   • Deň Zeme
    • Deň Zeme

     25. 4. 2023

     V piatok 21.4.2023 sa aj žiaci a učitelia našej školy zapojili do aktivít Dňa Zeme. Kiežby všetkým záležalo na prírode! Mohli by sme sa venovať iným činnostiam ako zbieraniu odpadkov v okolí školy.

   • Rómovia recitujú - 1. miesto
    • Rómovia recitujú - 1. miesto

     21. 4. 2023

     Dňa 17.2.2023 sa žiačka 1.D triedy SSŠ EDURAM, Krompachy, Rebeka Holubová zúčastnila na 7. ročníku krajského kola recitačnej súťaže „Rómovia recitujú“, s básňou „Jesenná láska“ od Miroslava Válka. Umiestnila sa na 1. mieste a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa konalo dňa 23.3. 2023 v budove RTVS v Košiciach, kde taktiež úspešne reprezentovala našu školu.

   • Ponuka kurzov priamo v našej škole
    • Ponuka kurzov priamo v našej škole

     20. 4. 2023

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     opäť dávame do Vašej pozornosti možnosť prihlásiť sa a absolvovať zaujímavé a hodnotné kurzy:

     • Barmanský základný kurz
     • Nadstavbový kurz „Vyššia škola barmana“
     • Nadstavbový kurz „ HOT DRINK“

     Nadstavbové kurzy môžu absolvovať Tí , ktorí absolvovali základný Barmanský kurz.

     • Someliersky kurz
     • Základný kurz Barista

     Kurzy sa budú realizovať, ak bude nahlásený dostatočný počet záujemcov. Dátum konania jednotlivých kurzov sa upresní po prihlásení. Je potrebné čím skôr sa prihlásiť. Ďakujem za pochopenie.

     Bližšie informácie : SSŠ EDURAM, Bc. Janka Laciňáková

   • Výlet Bratislava - Viedeň
    • Výlet Bratislava - Viedeň

     19. 4. 2023

     13. - 14. 4. 2023

     sa vybraní žiaci našej školy (prospech, reprezentácia školy) zúčastnili dvojdňového výletu Bratislava -Viedeň.

     Čo sme počas týchto dní videli/zažili ?

     Štvrtok:

     cesta vlakom Bratislava

     Obed v parlament restaurant

     Vyhliadková jazda autobusom

     Návšteva parlamentu s prehliadkou

     Činohra v budove Slovenského národného divadla

     OC Eurovea

     Potulky Starým mestom

     Piatok:

     Cesta autobusom Viedeň

     Belvederský palác

     Belevederské záhrady

     OC Vien Mitte The Mall

     Katedrála svätého Štefana

     Sisino múzeum

     Cesta autobusom Bratislava

     Cesta vlakom Margecany

     Veľká vďaka patrí našej škole Súkromná spojená škola EDURAM za možnosť zúčastniť sa tohto výletu a taktiež Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny za Váš čas strávený s nami.

      

     PS: v SNDečku bolo super

     Mgr. Lukáš Harman, Mgr. František Jochman

   • Cassovia Cup 2023
    • Cassovia Cup 2023

     27. 3. 2023

     V dňoch od 22.03.2023 do 23.03.2023 sa študenti SSŠ EDURAM zúčastnili na Barmanskej súťaži Cassovia Cup 2023, na Hotelovej akadémií v Košiciach. V tomto školskom roku to bol už XIV. ročník, konal sa pod záštitou predsedu košického samosprávneho kraja. Prvý deň sme absolvovali Workshop, v rámci ktorého sme sa oboznámili s aktuálnymi trendami v oblasti prípravy MN. Workshop viedli viceprezident SKBA a Brand Ambassador St. Nicoulaus Tomáš Gyen a jeho kolega Ladislav Doboš. V rámci workshopu nám pripravili MN - klasické MN premenili do modernej formy. Večer bolo vylosovanie a po vylosovaní študenti úspešne absolvovali písomné testy.

     Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Klasik junior a Profesionál. V kategórii junior súťažili Viktória Beňová žiačka III.B triedy a Norbert Pavol žiak III.B triedy.

     Viktória získala pohár, medailu a diplom za bronzové pásmo – 3.miesto, Norbert získal diplom a medailu za účasť.

     V kategórii Profesionál sťažila naša absolventka Mária Šmídová, ktorá získala prvé miesto Soft drink a celkové umiestnenie 2.Miesto . Všetkým súťažiacim blahoželám a prajem ešte veľa tvorivých úspechov.

     Menovaní žiaci vzorne reprezentovali školu, za čo im srdečne ďakujem. Účasť na súťaži prispela k rozšíreniu cenných vedomostí a zručnosti, tiež sme získali nových kamarátov.

      

     MOV: Bc. Janka Laciňáková

   • Súťaž "STRIEBORNÝ PIEST SMC"
    • Súťaž "STRIEBORNÝ PIEST SMC"

     22. 3. 2023

     Dňa 21.3.2023 sa žiaci SSŠ Eduram zúčastnili súťaže Strieborný piest, ktorý sa tento rok prvý krát konal aj na Slovensku. Žiaci sa v dvojici zúčastnili niekoľko súťaži, ktoré boli zamerané na Pneumatické, elektropneumatické systémy a priemyselnú automatizáciu. Cieľom študentskej súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie formou súťaže študentov motivovať k ďalšiemu vzdelaniu nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje znalosti a skúsenosti v ostrej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a zo Slovenska.

     Ďakujeme študentom z III.CM (Nikola Kurajová, Patrik Jánošík a Dominik Michlík) za reprezentáciu školy a blahoželáme.

   • Hodina deťom
    • Hodina deťom

     22. 3. 2023

     Dňa 21.3.2023 sa uskutočnila celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska v uliciach zbierali príspevky do pokladničiek.

     V uliciach Krompách boli naši žiaci Sofia Kollárova, Jakub Oravec zo IV. CM a Bianka Bandžuchová, Vladimíra Ferencová, Rastislav Richnavský z II.N.

     Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska a tento rok sa naša škola rozhodla do zbierky v uliciach zapojiť.

     Veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť na zbierke.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle uvedenom na inštrukciách:

     0911 702 664 alebo na e-mailovej adrese: linda.paskova@nds.sk

     Pomôcť môžete aj teraz na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Ďakujeme!

   • LYŽIARSKY KURZ 2022/2023
    • LYŽIARSKY KURZ 2022/2023

     22. 3. 2023

     V dňoch 13.-17.2.2023 sme absolvovali lyžiarsky kurz v Spišskom Bystrom (SKI Kubašok). Kurzu sa zúčastnili žiaci II.CM a II.B triedy. Týždeň lyžovačky dal žiakom po fyzickej a psychickej stránke zabrať, ale odmenou im boli vycibrené lyžiarske zručnosti. Veríme, že všetci zúčastnení si z kurzu odnášajú len tie najkrajšie pocity a skúsenosti.

   • Navštívili nás Ozbrojené sily SR
    • Navštívili nás Ozbrojené sily SR

     1. 3. 2023

     27. februára 2023 zavítali do našej školy príslušníci zo 103. práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava za účelom prezentácie a regrutácie študentov do Ozbrojených síl SR. Jedným z nich je aj absolvent našej školy Lukáš Bendžala. Oboznámili študentov so štúdiom, kariérou a kariérnym rastom, svojou prednáškou priblížili študentom službu v útvare v Rožňave. Niektorých študentov táto ponuka oslovila a bol u nich zreteľný záujem.Aktuálne výberové a prijímacie konania OS SR (regrutacia.sk), 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava (mil.sk)

   • VYHODNOTENIE VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI
    • VYHODNOTENIE VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI

     1. 3. 2023

     Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme v školskom roku 2022/2023 už druhýkrát zorganizovali túto udalosť, dňa 20.02.2023 pod vedením Ing. Melánie Revickej a Ing. Jany Trelovej.

     Na odber sa prihlásilo 8 študentov SSŠ EDURAM Krompachy a 6. pedagogickí zamestnanci – Ing. Ladislav Maturkanič – riaditeľ školy, učitelia – Ing. Jana Trelová, Mgr. Natália Michlíková, Bc. Marek Horváth, Mgr. Katarína Šoltesová a Bc. Dávid Segiň.

     Už v predošlých ročníkoch sme zaznamenali aj účasť bývalých študentov našej školy a inak tomu nebolo aj teraz. Darovať krv prišli aj študenti gymnázia a obyvatelia z Krompách a blízkeho okolia

     Všetkých darcov bolo 47.

     Všetkým darcom za ich ušľachtilý čin veľmi pekne ďakujeme.

     Ing. Melánia Revická, Ing. Jana Trelová

   • Valentínska kvapka krvi
    • Valentínska kvapka krvi

     9. 2. 2023

     Opäť pozývame žiakov, zamestnancov i širokú verejnosť zachraňovať ľudské životy.

     Aj Vaša "kvapka" je veľmi dôležitá, potrebná a dokáže zázraky.

      

     20.2.2023 od 8:00 hod. v aule SSŠ EDURAM 

      

     svoju účasť môžte nahlásiť u p. Ing. Revickej alebo p. Ing. Trelovej.

   • Boj proti obezite v SSŠ EDURAM
    • Boj proti obezite v SSŠ EDURAM

     9. 2. 2023

     Dňa 31. 1. 2023 v rámci „Boja proti obezite“ sa konali aktivity pre študentov SSŠ EDURAM. 

     RÚVZ zo Spišskej Novej Vsi, pod odborným vedením MUDr. Petra Mišendu žiakom pripravil aktivity na témy: „Zdravie a pohyb“, „Zdravie a životný štýl“. Žiaci si okrem besedy a iných aktivít mali možnosť dať premerať BMI pomocou skriningového nástroja, ktorým sa odhaduje množstvo telesného tuku a s ním spojené zdravotné rizika. 

     OZ Mladí ľudia a život pod odborným vedením Mgr. Mateja Franklina so žiakmi komunikovali na tému „Duševné zdravie“.

     Mgr. Renáta Cmorejová, sestra diabetologickej ambulancie si pripravila tému „Cukrovka – ohrozenie a prevencia“.

     Po ukončení prednášky pani Mgr. Cmorejová dobrovoľníkom zisťovala koncentráciu glukózy v krvi.

     Mgr. Mária Kohanová a Bc. Janka Laciňáková