• Cassovia Cup 2023
    • Cassovia Cup 2023

     27. 3. 2023

     V dňoch od 22.03.2023 do 23.03.2023 sa študenti SSŠ EDURAM zúčastnili na Barmanskej súťaži Cassovia Cup 2023, na Hotelovej akadémií v Košiciach. V tomto školskom roku to bol už XIV. ročník, konal sa pod záštitou predsedu košického samosprávneho kraja. Prvý deň sme absolvovali Workshop, v rámci ktorého sme sa oboznámili s aktuálnymi trendami v oblasti prípravy MN. Workshop viedli viceprezident SKBA a Brand Ambassador St. Nicoulaus Tomáš Gyen a jeho kolega Ladislav Doboš. V rámci workshopu nám pripravili MN - klasické MN premenili do modernej formy. Večer bolo vylosovanie a po vylosovaní študenti úspešne absolvovali písomné testy.

     Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Klasik junior a Profesionál. V kategórii junior súťažili Viktória Beňová žiačka III.B triedy a Norbert Pavol žiak III.B triedy.

     Viktória získala pohár, medailu a diplom za bronzové pásmo – 3.miesto, Norbert získal diplom a medailu za účasť.

     V kategórii Profesionál sťažila naša absolventka Mária Šmídová, ktorá získala prvé miesto Soft drink a celkové umiestnenie 2.Miesto . Všetkým súťažiacim blahoželám a prajem ešte veľa tvorivých úspechov.

     Menovaní žiaci vzorne reprezentovali školu, za čo im srdečne ďakujem. Účasť na súťaži prispela k rozšíreniu cenných vedomostí a zručnosti, tiež sme získali nových kamarátov.

      

     MOV: Bc. Janka Laciňáková

   • Súťaž "STRIEBORNÝ PIEST SMC"
    • Súťaž "STRIEBORNÝ PIEST SMC"

     22. 3. 2023

     Dňa 21.3.2023 sa žiaci SSŠ Eduram zúčastnili súťaže Strieborný piest, ktorý sa tento rok prvý krát konal aj na Slovensku. Žiaci sa v dvojici zúčastnili niekoľko súťaži, ktoré boli zamerané na Pneumatické, elektropneumatické systémy a priemyselnú automatizáciu. Cieľom študentskej súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie formou súťaže študentov motivovať k ďalšiemu vzdelaniu nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje znalosti a skúsenosti v ostrej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a zo Slovenska.

     Ďakujeme študentom z III.CM (Nikola Kurajová, Patrik Jánošík a Dominik Michlík) za reprezentáciu školy a blahoželáme.

   • Hodina deťom
    • Hodina deťom

     22. 3. 2023

     Dňa 21.3.2023 sa uskutočnila celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska v uliciach zbierali príspevky do pokladničiek.

     V uliciach Krompách boli naši žiaci Sofia Kollárova, Jakub Oravec zo IV. CM a Bianka Bandžuchová, Vladimíra Ferencová, Rastislav Richnavský z II.N.

     Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska a tento rok sa naša škola rozhodla do zbierky v uliciach zapojiť.

     Veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť na zbierke.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle uvedenom na inštrukciách:

     0911 702 664 alebo na e-mailovej adrese: linda.paskova@nds.sk

     Pomôcť môžete aj teraz na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Ďakujeme!

   • LYŽIARSKY KURZ 2022/2023
    • LYŽIARSKY KURZ 2022/2023

     22. 3. 2023

     V dňoch 13.-17.2.2023 sme absolvovali lyžiarsky kurz v Spišskom Bystrom (SKI Kubašok). Kurzu sa zúčastnili žiaci II.CM a II.B triedy. Týždeň lyžovačky dal žiakom po fyzickej a psychickej stránke zabrať, ale odmenou im boli vycibrené lyžiarske zručnosti. Veríme, že všetci zúčastnení si z kurzu odnášajú len tie najkrajšie pocity a skúsenosti.

   • Navštívili nás Ozbrojené sily SR
    • Navštívili nás Ozbrojené sily SR

     1. 3. 2023

     27. februára 2023 zavítali do našej školy príslušníci zo 103. práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava za účelom prezentácie a regrutácie študentov do Ozbrojených síl SR. Jedným z nich je aj absolvent našej školy Lukáš Bendžala. Oboznámili študentov so štúdiom, kariérou a kariérnym rastom, svojou prednáškou priblížili študentom službu v útvare v Rožňave. Niektorých študentov táto ponuka oslovila a bol u nich zreteľný záujem.Aktuálne výberové a prijímacie konania OS SR (regrutacia.sk), 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava (mil.sk)

   • VYHODNOTENIE VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI
    • VYHODNOTENIE VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI

     1. 3. 2023

     Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme v školskom roku 2022/2023 už druhýkrát zorganizovali túto udalosť, dňa 20.02.2023 pod vedením Ing. Melánie Revickej a Ing. Jany Trelovej.

     Na odber sa prihlásilo 8 študentov SSŠ EDURAM Krompachy a 6. pedagogickí zamestnanci – Ing. Ladislav Maturkanič – riaditeľ školy, učitelia – Ing. Jana Trelová, Mgr. Natália Michlíková, Bc. Marek Horváth, Mgr. Katarína Šoltesová a Bc. Dávid Segiň.

     Už v predošlých ročníkoch sme zaznamenali aj účasť bývalých študentov našej školy a inak tomu nebolo aj teraz. Darovať krv prišli aj študenti gymnázia a obyvatelia z Krompách a blízkeho okolia

     Všetkých darcov bolo 47.

     Všetkým darcom za ich ušľachtilý čin veľmi pekne ďakujeme.

     Ing. Melánia Revická, Ing. Jana Trelová

   • Valentínska kvapka krvi
    • Valentínska kvapka krvi

     9. 2. 2023

     Opäť pozývame žiakov, zamestnancov i širokú verejnosť zachraňovať ľudské životy.

     Aj Vaša "kvapka" je veľmi dôležitá, potrebná a dokáže zázraky.

      

     20.2.2023 od 8:00 hod. v aule SSŠ EDURAM 

      

     svoju účasť môžte nahlásiť u p. Ing. Revickej alebo p. Ing. Trelovej.

   • Boj proti obezite v SSŠ EDURAM
    • Boj proti obezite v SSŠ EDURAM

     9. 2. 2023

     Dňa 31. 1. 2023 v rámci „Boja proti obezite“ sa konali aktivity pre študentov SSŠ EDURAM. 

     RÚVZ zo Spišskej Novej Vsi, pod odborným vedením MUDr. Petra Mišendu žiakom pripravil aktivity na témy: „Zdravie a pohyb“, „Zdravie a životný štýl“. Žiaci si okrem besedy a iných aktivít mali možnosť dať premerať BMI pomocou skriningového nástroja, ktorým sa odhaduje množstvo telesného tuku a s ním spojené zdravotné rizika. 

     OZ Mladí ľudia a život pod odborným vedením Mgr. Mateja Franklina so žiakmi komunikovali na tému „Duševné zdravie“.

     Mgr. Renáta Cmorejová, sestra diabetologickej ambulancie si pripravila tému „Cukrovka – ohrozenie a prevencia“.

     Po ukončení prednášky pani Mgr. Cmorejová dobrovoľníkom zisťovala koncentráciu glukózy v krvi.

     Mgr. Mária Kohanová a Bc. Janka Laciňáková

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

     21. 12. 2022

     V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

     udeľuje riaditeľské voľno dňa 22. 12. 2022

     Zdôvodnenie:

     Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

   • Besedy a aktivity
    • Besedy a aktivity

     28. 11. 2022

     Besedy a aktivity dňa 16. 11. 2022 boli zamerané na prevenciu závislosti.

     Hostia: Z n.o. Život bez závislostí z Popradu: riaditeľ n. o. ThDr. Jozef Brenkus, PhD., ktorý sa dlhé roky venuje preventívnym programom, pracuje so závislými, s ich rodinami, ale aj prednáša a školí na školách a v iných inštitúciách. Prednášal nám tiež kouč z Života bez závislostí, Ing. Marek Sonoga, a svojim svedectvom sa nám predstavil aj „Lukáš“ – grafik vyliečený z drogovej závislosti.

     Žiaci boli rozdelení do skupín a naši hostia im odprezentovali pripravené prednášky. Okrem preventívneho programu zdôraznili študentom, že každý z nich je jedinečný a dôležitý, odporúčali im pracovať na svojich talentoch a hľadať v sebe dobré veci, oprieť sa o blízku vzťahovú osobu, ktorej na nich záleží a aj takto sa vyhnúť pádom do „tmy“. A keby predsa padli, svojím svedectvom, že stále sa dá vstať a ísť novou správnou cestou im svedčil náš hosť Lukáš, ktorý vedie šťastný, usporiadaný život vo svojej rodine, aj v práci a svojou prítomnosťou pomáha aj iným dostať sa zo závislostí. Kouč Marek študentom priblížil, aké hodnoty v živote majú hľadať a že alkohol, drogy, ani nikotín neuspokoja človeka na dlhú dobu a prinášajú mnoho rizík, dokážu človeka doviesť až na dno.

     Hosťom z o.z. Mladí ľudia a život bol predseda o. z. Matej Farkalin so svojimi prednáškami o strese: vďaka ktorému tiež človek ľahko padne do siete závislostí.

     Záverečná beseda v aule bola venovaná téme závislosti na alkohole, svoje životné príbehy porozprávali ľudia, ktorí abstinujú od alkoholu už niekoľko rokov a sami si tým prešli. Prednášky študentov zaujali, čo potvrdili aj kladením otázok na diskusiách.

     Prednášajúcim ďakujeme za hodnotné informácie a veríme, že toto stretnutie nebolo posledné a stretneme sa na ďalších besedách na zaujímavé témy.

   • Svetový deň pozdravov
    • Svetový deň pozdravov

     28. 11. 2022

     Ahoj! Čau! Dobrý deň! 21. november je Svetovým dňom pozdravov, ktorý v hĺbke svojej podstaty nepoukazuje len na dôležitosť toho, že sa máme navzájom pozdraviť. Myšlienka tohto dňa vznikla ako reakcia na vojnu medzi Egyptom a Izraelom. Nezáleží na tom, či sa pozdravíme slovne alebo gestom. Ide o to, že pozdrav je začiatkom komunikácie, ktorá dokáže udržiavať mier. V tomto duchu sme prostredníctvom projektového vyučovania na hodinách cudzích jazykov podporili ideu svetového mieru.

     Žiaci III. B a II. CM k príležitosti Svetového dňa pozdravov, na hodinách Anj a Nej najprv preložili texty zvykov a tradícií pozdravov po celom svete z angličtiny a nemčiny. Neskôr konkrétne typy pozdravov jednotlivých krajín odprezentovali a predviedli svojim spolužiakom.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

     16. 11. 2022

     V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

     udeľuje riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022

     Zdôvodnenie:

     Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

     15. 11. 2022

     KRV JE NENAHRADITEĽNÝ LIEK A DÁ SA ZÍSKAŤ LEN VĎAKA DOBROVOĽNÝM DARCOM

     Ľudská krv je nenahraditeľná. Človek môže dostať krv len od iného človeka, od dobrovoľného darcu. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život. Bez darcov krvi by však ich liečba bola nemysliteľná.

     Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme už po druhýkrát v tomto roku, 14. 11. 2022 zorganizovali túto udalosť pod vedením Ing. Melánie Revickej a Ing. Jany Trelovej. Pri tejto akcii spolupracovali  pracovníčky SČK Spišská Nová Ves, pod vedením Mgr. Kipikášovej.

     Na odber  prišli 4 naši žiaci – Samuel Kandrik, Leonard Pačan, Marek Ferenčák, Samuel Jarina a náš pán riaditeľ SSŠ EDURAM  Ing. Ladislav Maturkanič.

     Už v predošlých ročníkoch sme zaznamenali aj účasť bývalých študentov našej školy a inak tomu nebolo aj teraz. Darovať krv prišli  – Viktor Fedorek, Dávid Fedorek a Peter Vrábeľ.

     Ďalšími dobrovoľnými darcami boli zamestnanci z viacerých prevádzok, ako sú: Hasma, Elektroset, Zlievareň;  zamestnanci  MsÚ Krompachy a verejnosť z Krompách.

     Spolu všetkých bezpríspevkových dobrovoľných darcov krvi bolo:  34

     Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate zachraňovať životy.

                 Pracovníčky SČK pre dobrovoľných darcov krvi počas odberu  zabezpečili workshopy.  Detičky  z MŠ Hlavná a Maurerova pod vedením pani učiteliek pripravili krásny kultúrny program – spievali, recitovali aj tancovali.

      S pani učiteľkami detičky v škôlke vytvorili darčeky, ktoré priniesli so sebou a na záver vystúpenia všetkých obdarovali. 

     Patrí im veľká vďaka.

   • Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu
    • Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu

     15. 11. 2022

     5.novembra 2001 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 6. november za Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu (International DayforPreventingtheExploitation of theEnvironment in War and ArmedConflict). Tento deň má slúžiť ako upozornenie na ničenie životného prostredia ozbrojenými konfliktmi po celej planéte.

     Pri tejto príležitosti som pre žiakov na hodinách dejepisu v I. CM a II. CM a občianskej náukyv I.G a II. G pripravila kvíz na tému - Ochrana životného prostredia. V úvode sme so žiakmi diskutovali o spôsoboch ochrany ŽP, o najväčších znečisťovateľoch ŽP, recyklácii odpadu.

     Potom žiaci začali súťažiť. Mali pripravené 12 tém, ktoré súviseli s ochranou ŽP. Témy si žrebovali na kolese šťastia. Nakoniec bola aktivita, kde žiaci mali roztriediť odpad do správnych farebných kontajnerov. Hodina sa žiakom páčila.

     Ing. Melánia Revická

   • Záložka do knihy spája slovenské školy
    • Záložka do knihy spája slovenské školy

     15. 11. 2022

     Veľmi nás zaujala a potešila zároveň, téma tohtoročného celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa naša škola zapája pravidelne. Cieľom projektu je podpora čítania, a rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou takýchto doplnkových aktivít vo vyučovaní. Témou tento rok je : Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Záložky boli doplnkom hodín. Žiaci vyrobili záložky ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Ich výroba bola veľmi kreatívna. Záložky vytvárali žiaci na hodinách slovenského jazyka a v krúžku, no niektorí pokračovali v práci aj doma vo svojom voľnom čase. Do tvorby záložiek sa zapojili triedy I. A, I. B, II. B, III. A a III. B. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci navštívili počas hodiny slovenského jazyka a literatúry školskú knižnicu i Mestskú knižnicu v Krompachoch. Čítali sme nahlas úryvky. Pozreli sme si prezentácie s komentárom k dielam. Práca na záložkách bola oživením vyučovacej hodiny a – čo je najpodstatnejšie – motivovala žiakov pri zvyšovaní čitateľskej a informačnej gramotnosti. Žiaci na záložky kreslili rôznymi prostriedkami – fixkami, farbičkami, ceruzou, lepili, strihali a pod. Výsledné dielka boli veľmi pekné. V školskej knižnici sme zorganizovali výstavku všetkých záložiek. Použili sme ich zároveň aj ako výzdobu pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a následne sme ich poslali partnerskej škole SOŠ Žarnovica.

   • Študentské tréningové centrum spoločnosti Microsoft
    • Študentské tréningové centrum spoločnosti Microsoft

     12. 11. 2022

     Pozorne si prečítajte informácie o programe a neváhajte a prihláste sa do 16.11.2022.

     Program Študentské Trénerské Centrum pripravuje študentov na ich pracovnú kariéru a na trh práce. Cieľom celého programu je pripraviť študentov v oblasti lektorskej činnosti, technológií Microsoft 365, programovania, IoT a správy zariadení tak, aby ich ďalšia cesta napomohla k postupu medzi elitných študentov Microsoft Learn Student Ambassadors. 

     Účasťou v programe Študentské Trénerské Centrum máš tiež možnosť získať obrovské príležitosti a možnosti na svoj osobný rozvoj. Program je len pre cieľavedomých a vytrvalých študentov, ktorí sa neboja výziev. Ak si myslíš, že patríš medzi nich, prihlás sa!