• Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

     21. 12. 2022

     V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

     udeľuje riaditeľské voľno dňa 22. 12. 2022

     Zdôvodnenie:

     Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

   • Besedy a aktivity
    • Besedy a aktivity

     28. 11. 2022

     Besedy a aktivity dňa 16. 11. 2022 boli zamerané na prevenciu závislosti.

     Hostia: Z n.o. Život bez závislostí z Popradu: riaditeľ n. o. ThDr. Jozef Brenkus, PhD., ktorý sa dlhé roky venuje preventívnym programom, pracuje so závislými, s ich rodinami, ale aj prednáša a školí na školách a v iných inštitúciách. Prednášal nám tiež kouč z Života bez závislostí, Ing. Marek Sonoga, a svojim svedectvom sa nám predstavil aj „Lukáš“ – grafik vyliečený z drogovej závislosti.

     Žiaci boli rozdelení do skupín a naši hostia im odprezentovali pripravené prednášky. Okrem preventívneho programu zdôraznili študentom, že každý z nich je jedinečný a dôležitý, odporúčali im pracovať na svojich talentoch a hľadať v sebe dobré veci, oprieť sa o blízku vzťahovú osobu, ktorej na nich záleží a aj takto sa vyhnúť pádom do „tmy“. A keby predsa padli, svojím svedectvom, že stále sa dá vstať a ísť novou správnou cestou im svedčil náš hosť Lukáš, ktorý vedie šťastný, usporiadaný život vo svojej rodine, aj v práci a svojou prítomnosťou pomáha aj iným dostať sa zo závislostí. Kouč Marek študentom priblížil, aké hodnoty v živote majú hľadať a že alkohol, drogy, ani nikotín neuspokoja človeka na dlhú dobu a prinášajú mnoho rizík, dokážu človeka doviesť až na dno.

     Hosťom z o.z. Mladí ľudia a život bol predseda o. z. Matej Farkalin so svojimi prednáškami o strese: vďaka ktorému tiež človek ľahko padne do siete závislostí.

     Záverečná beseda v aule bola venovaná téme závislosti na alkohole, svoje životné príbehy porozprávali ľudia, ktorí abstinujú od alkoholu už niekoľko rokov a sami si tým prešli. Prednášky študentov zaujali, čo potvrdili aj kladením otázok na diskusiách.

     Prednášajúcim ďakujeme za hodnotné informácie a veríme, že toto stretnutie nebolo posledné a stretneme sa na ďalších besedách na zaujímavé témy.

   • Svetový deň pozdravov
    • Svetový deň pozdravov

     28. 11. 2022

     Ahoj! Čau! Dobrý deň! 21. november je Svetovým dňom pozdravov, ktorý v hĺbke svojej podstaty nepoukazuje len na dôležitosť toho, že sa máme navzájom pozdraviť. Myšlienka tohto dňa vznikla ako reakcia na vojnu medzi Egyptom a Izraelom. Nezáleží na tom, či sa pozdravíme slovne alebo gestom. Ide o to, že pozdrav je začiatkom komunikácie, ktorá dokáže udržiavať mier. V tomto duchu sme prostredníctvom projektového vyučovania na hodinách cudzích jazykov podporili ideu svetového mieru.

     Žiaci III. B a II. CM k príležitosti Svetového dňa pozdravov, na hodinách Anj a Nej najprv preložili texty zvykov a tradícií pozdravov po celom svete z angličtiny a nemčiny. Neskôr konkrétne typy pozdravov jednotlivých krajín odprezentovali a predviedli svojim spolužiakom.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

     16. 11. 2022

     V zmysle zákona č. 245/2008 Zb. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy

     udeľuje riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022

     Zdôvodnenie:

     Riaditeľské voľno sa stanovuje z technických a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

     15. 11. 2022

     KRV JE NENAHRADITEĽNÝ LIEK A DÁ SA ZÍSKAŤ LEN VĎAKA DOBROVOĽNÝM DARCOM

     Ľudská krv je nenahraditeľná. Človek môže dostať krv len od iného človeka, od dobrovoľného darcu. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život. Bez darcov krvi by však ich liečba bola nemysliteľná.

     Na našej škole sa bezpríspevkové darovanie krvi stalo už tradíciou, a tak sme už po druhýkrát v tomto roku, 14. 11. 2022 zorganizovali túto udalosť pod vedením Ing. Melánie Revickej a Ing. Jany Trelovej. Pri tejto akcii spolupracovali  pracovníčky SČK Spišská Nová Ves, pod vedením Mgr. Kipikášovej.

     Na odber  prišli 4 naši žiaci – Samuel Kandrik, Leonard Pačan, Marek Ferenčák, Samuel Jarina a náš pán riaditeľ SSŠ EDURAM  Ing. Ladislav Maturkanič.

     Už v predošlých ročníkoch sme zaznamenali aj účasť bývalých študentov našej školy a inak tomu nebolo aj teraz. Darovať krv prišli  – Viktor Fedorek, Dávid Fedorek a Peter Vrábeľ.

     Ďalšími dobrovoľnými darcami boli zamestnanci z viacerých prevádzok, ako sú: Hasma, Elektroset, Zlievareň;  zamestnanci  MsÚ Krompachy a verejnosť z Krompách.

     Spolu všetkých bezpríspevkových dobrovoľných darcov krvi bolo:  34

     Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate zachraňovať životy.

                 Pracovníčky SČK pre dobrovoľných darcov krvi počas odberu  zabezpečili workshopy.  Detičky  z MŠ Hlavná a Maurerova pod vedením pani učiteliek pripravili krásny kultúrny program – spievali, recitovali aj tancovali.

      S pani učiteľkami detičky v škôlke vytvorili darčeky, ktoré priniesli so sebou a na záver vystúpenia všetkých obdarovali. 

     Patrí im veľká vďaka.

   • Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu
    • Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu

     15. 11. 2022

     5.novembra 2001 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 6. november za Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu (International DayforPreventingtheExploitation of theEnvironment in War and ArmedConflict). Tento deň má slúžiť ako upozornenie na ničenie životného prostredia ozbrojenými konfliktmi po celej planéte.

     Pri tejto príležitosti som pre žiakov na hodinách dejepisu v I. CM a II. CM a občianskej náukyv I.G a II. G pripravila kvíz na tému - Ochrana životného prostredia. V úvode sme so žiakmi diskutovali o spôsoboch ochrany ŽP, o najväčších znečisťovateľoch ŽP, recyklácii odpadu.

     Potom žiaci začali súťažiť. Mali pripravené 12 tém, ktoré súviseli s ochranou ŽP. Témy si žrebovali na kolese šťastia. Nakoniec bola aktivita, kde žiaci mali roztriediť odpad do správnych farebných kontajnerov. Hodina sa žiakom páčila.

     Ing. Melánia Revická

   • Záložka do knihy spája slovenské školy
    • Záložka do knihy spája slovenské školy

     15. 11. 2022

     Veľmi nás zaujala a potešila zároveň, téma tohtoročného celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa naša škola zapája pravidelne. Cieľom projektu je podpora čítania, a rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou takýchto doplnkových aktivít vo vyučovaní. Témou tento rok je : Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Záložky boli doplnkom hodín. Žiaci vyrobili záložky ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Ich výroba bola veľmi kreatívna. Záložky vytvárali žiaci na hodinách slovenského jazyka a v krúžku, no niektorí pokračovali v práci aj doma vo svojom voľnom čase. Do tvorby záložiek sa zapojili triedy I. A, I. B, II. B, III. A a III. B. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci navštívili počas hodiny slovenského jazyka a literatúry školskú knižnicu i Mestskú knižnicu v Krompachoch. Čítali sme nahlas úryvky. Pozreli sme si prezentácie s komentárom k dielam. Práca na záložkách bola oživením vyučovacej hodiny a – čo je najpodstatnejšie – motivovala žiakov pri zvyšovaní čitateľskej a informačnej gramotnosti. Žiaci na záložky kreslili rôznymi prostriedkami – fixkami, farbičkami, ceruzou, lepili, strihali a pod. Výsledné dielka boli veľmi pekné. V školskej knižnici sme zorganizovali výstavku všetkých záložiek. Použili sme ich zároveň aj ako výzdobu pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a následne sme ich poslali partnerskej škole SOŠ Žarnovica.

   • Študentské tréningové centrum spoločnosti Microsoft
    • Študentské tréningové centrum spoločnosti Microsoft

     12. 11. 2022

     Pozorne si prečítajte informácie o programe a neváhajte a prihláste sa do 16.11.2022.

     Program Študentské Trénerské Centrum pripravuje študentov na ich pracovnú kariéru a na trh práce. Cieľom celého programu je pripraviť študentov v oblasti lektorskej činnosti, technológií Microsoft 365, programovania, IoT a správy zariadení tak, aby ich ďalšia cesta napomohla k postupu medzi elitných študentov Microsoft Learn Student Ambassadors. 

     Účasťou v programe Študentské Trénerské Centrum máš tiež možnosť získať obrovské príležitosti a možnosti na svoj osobný rozvoj. Program je len pre cieľavedomých a vytrvalých študentov, ktorí sa neboja výziev. Ak si myslíš, že patríš medzi nich, prihlás sa!

   • Exkurzia - Hotel Plejsy
    • Exkurzia - Hotel Plejsy

     15. 11. 2022

     Dňa 8.11.2022 sme spolu so žiakmi 1. a 2. ročníka absolvovali exkurziu na Hotely Plejsy. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť so zariadením a inventárom na PJ vo výrobnom aj odbytovom stredisku. Súčasťou hotela okrem reštaurácie a kuchyne je vstupná hala, v ktorej sa nachádza recepcia. Žiakom recepčná vysvetlila spôsobom práce na recepcii, evidenciu hostí, oboznámila ich s marketingom, pozreli sme si apartmán aj klasickú izbu. Súčasťou hotela je aj wellness, nočný bar, denný bar, kongresová sála, salónik. Exkurzia prispela k nadobudnutiu nových aj upevneniu už získaných vedomostí, tiež k upevneniu vzťahov navzájom. Po ukončení exkurzie si žiaci zahrali biliard, air hockey, hru zombie. Chceli sme si zahrať aj bowling, ale bol mimo prevádzky.

     Bc. Janka Laciňáková

   • Stužkovanie 2022
    • Stužkovanie 2022

     10. 11. 2022

     Žiaci IV. CM a II. N sa rozhodli klasickú stužkovú nahradiť príjemným posedením. V aule našej školy, v slávnostnej atmosfére, za prítomnosti rodičov, priateľov a známych bola maturantom pripnutá zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje a blížiaceho sa ukončenia ich štúdia na našej škole. Prajeme im úspešné zvládnutie maturitných skúšok a veľa šťastia v živote.

   • Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ
    • Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ

     15. 11. 2022

     Naši chalani v stredu 26.10.2022 bojovali na florbalovom turnaji v Spišskej Novej Vsi. Síce sa nám nepodarilo postúpiť do finálovej skupiny, ale s predvedeným výkonom môžeme byť spokojní. Špecialistov hokejistov sme nie len potrápili, ale miestami aj prevýšili. Chalanom za výkon a reprezentáciu školy ďakujeme.

     Mgr. Lukáš Harman

   • Cena ETM 2022
    • Cena ETM 2022

     15. 11. 2022

     Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazov národnej súťaže o Cenu ETM 2022

     Sa uskutočnilo 25.10.2022 na radnici v Banskej Bystrici.

     Naša škola bola pri tom.

     Úspešná realizácia aktivity ETM s jéj následnou prihláškou do národnej súťaže nám zabezpečila účasť.

     Vyhodnotenie sprevádzalo odprezentovanie troch workshopov na témy :

     lokálna úroveň (samospráva)

     „Čo robí Trnava v prospech udržateľnej mobility?“, Petra Vráblová, Peter Rozsár, MsÚ Trnava

     regionálna úroveň

     „Cesta k modernej a udržateľnej mobilite“ - Norbert Mondek, IDS Východ

     národná úroveň

     „Základné princípy udržateľnej mobility“ - Vladimír Tóth, MDaV SR

     Súťažilo sa v troch disciplínach :

     Aktívna samospráva

     Aktívny samosprávny kraj

     Aktívna organizácia (naša kategória)

     Naša aktivita napokon nezvíťazila no potešiť nás môže to , že bola spomenutá medzi neoceňovanými druhými miestami. Spolu s inými organizáciami, ktorých kvalita prevedenia a spracovania postavila hodnotiteľov do neľahkej úlohy vybrať najlepšieho.

   • Exkurzia - PJ Fantázia
    • Exkurzia - PJ Fantázia

     15. 11. 2022

     V októbri študenti III. ročníka, gastro odborov, absolvovali exkurziu na PJ Fantázia v Krompachoch s cieľom získania zručnosti v oblasti narážania a čapovania piva, taktiež sa oboznámili s pivným zariadením a jeho údržbou. Ďakujeme majiteľom Pizzerie, že nám umožnili vstup na PJ.

     Bc. Janka Laciňáková

   • Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu
    • Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

     10. 11. 2022

     Dnes 9. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu.

     Tento deň boja proti fašizmu a antisemitizmu je spomienkou na obete Krištáľovej noci v Nemecku. V noci z 9. na 10. novembra 1938 nacisti zorganizovali protižidovský pogrom, pri ktorom horeli synagógy a židovské domy, byty a obchod boli zničené. Násilie si vyžiadalo približne sto mŕtvych, asi 30 tisíc židov bolo odvlečených do koncentračných táborov.

     Jedným z takýchto táborov bol aj Koncentračný tábor Dachau , ktorý ležal asi 20 kilometrov severne od Mníchova. Historické momenty z tohto strašného miesta, ktoré prinieslo jedno najhorších masových vyvražďovaní v Európe je čiernou škvrnou v histórii ľudstva. Na hodine anglického jazyka sme si po anglicky pozreli dokukment o tomto mieste a veciach ktoré sa tam konali spolu so žiakmi 3.CM. Na úvod hodiny sme zapálili sviečku na počesť všetkým obetiam fašizmu následne pozreli dokument, po ktorom sme na túto tému viedli diskusiu.

     Vidieť a hovoriť o týchto veciach je ťažké, ale potrebné aby sa na podobné hrôzy nikdy nezabudlo.

   • Divadelné predstavenie
    • Divadelné predstavenie

     13. 10. 2022

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadelné predstavenie.

     V pondelok, 10. 10. 2022 sme sa rámci vyučovania v Dome kultúry v Krompachoch zúčastnili divadelného predstavenia. Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville - desivo štekajúca komédia Pes Baskervillský je Holmesov najznámejší a najzáhadnejší prípad. Avšak i "desivo - štekajúce" môže byť zábavné. Pozývame Vás do divadla na skvelú komédiu s dávkou strachu. Mestské divadlo ACTORES Rožňava uvádza komédiu Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville na motívy diela Sira Arthura Conana Doyla „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“ Autor románu Sir Arthur Conan Doyle postupne vykresľuje desivú atmosféru slatín a oboznamuje nás s legendou rodu Baskerville, ktorý je prenasledovaný pekelným psom. Naši vyšetrovatelia sa snažia odhaliť klamstvá a uniknúť tak zavádzajúcim sieťam stôp. Hra prevlekov a nasadzovania si masiek naznačuje, že i „desivo – štekajúce“ môže byť komické. A predsa! Kto je vrah? Preklad: Petra Bangóová Úprava a réžia: Tatiana Masníková Kostýmy: Tatiana Masníková a Ildikó Dudorová Hrajú: Róbert Kobezda Lucia Hrašková Attila Bocsárszky www.actores.sk

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská