• Meno a priezvisko

    Zvolený – delegovaný za skupinu

    Ing. Jozef Perháč, PhD.

    zástupca zriaďovateľa

    MUDr. Marián Hojstrič

    zástupca zriaďovateľa

    Ing. Ivan Maturkanič

    zástupca zriaďovateľa

    Martin Lukáč

    zástupca zriaďovateľa

    Ing. Miroslav Malák, PhD.

    zástupca pedagogických zamestnancov

    Mgr. Lukáš Harman

    zástupca pedagogických zamestnancov

    Karin Pustayová

    zástupca nepedagogických zamestnancov

    František Kuraj

    zástupca rodičov

    Martina Richnavská

    zástupca rodičov

    Martina Čarnooká

    zástupca rodičov

    Soňa Lonská

    zástupca žiakov