Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 321100080 Športové potreby 0,00 s DPH 212271 23.02.2021 MASTER SPORT 26.02.2021
Zmluva 6/2021 Darovacia zmluva 250,00 s DPH 15.02.2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Súkromná spojená škola EDURAM Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ školy 01.03.2021
VO: Súhrnná správa Hobby potreby, Elektro s DPH 30.12.2020 Súkromná spojená škola EDURAM 31.12.2020
VO: Súhrnná správa Športové, barmanské, modelárske, kreatívne, kancelárske, domáce potreby, farby-laky, knihy a puzzle, skleník, vibračný stôl a resuscitačná figurína s DPH 30.12.2020 Súkromná spojená škola EDURAM 31.12.2020
Faktúra FV200720 Elektro 12 334.90 s DPH 11.12.2020 SIMA plus Krompachy, s.r.o. 14.12.2020
Faktúra 2020197 Reklamné predmety 826,32 s DPH 2020280 04.12.2020 MOON-reklamné štúdio-Lukáč Martin 07.12.2020
Faktúra 1158332913 Knihy a puzzle 1 023.16 s DPH 115833291 02.12.2020 Martinus, s.r.o. 08.12.2020
Faktúra FZ201500683 Kreatívne potreby 2 764.53 s DPH 12.10.2020 Jitka Nováková-Fortuna 16.10.2020
Zmluva Domáce potreby 1 601.40 s DPH 12.10.2020 Nezábudka, s.r.o. Súkromná spojená škola EDURAM Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ školy 14.10.2020
Faktúra FV201500683 Kreatívne potreby 0,00 s DPH 12.10.2020 Jitka Nováková-Fortuna 16.10.2020
Faktúra FV200817 Domáce potreby 1 601.40 s DPH 12.10.2020 Nezábudka, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra 205395 Substrát, motyčka, lopatka, truhlík, miniparenisko 54,12 s DPH 08.10.2020 Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 12.10.2020
Faktúra FV200560 Hobby potreby 5 023.52 s DPH 08.10.2020 SIMA plus Krompachy, s.r.o. 12.10.2020
Faktúra 205206 Skleník 379,05 s DPH 05.10.2020 Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 09.10.2020
Faktúra 2000216203 Farby - laky 790,10 s DPH 01.10.2020 Stavebniny DEK s.r.o. 05.10.2020
Faktúra 20014098 Elektro 1 476.13 s DPH 01.10.2020 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. 05.10.2020
Faktúra FV2020081 Elektro 972,90 s DPH 30.09.2020 Slovpol Krompachy spol. s r.o. 02.10.2020
Faktúra 20069 Vibračný stôl 949,57 s DPH mail-12.9.2020 29.09.2020 Vinci Group s.r.o. 02.10.2020
Faktúra FV20200551 Kancelárske potreby 2 348.80 s DPH 25.09.2020 Jenčík Peter SooF 28.09.2020
Faktúra 1020201997 Modelárske potreby 338,91 s DPH 24.09.2020 TRADE AZ, s.r.o. 28.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/28