• Prijímacie konanie

   • * záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium  
     

    Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

    Súkromná stredná odborná škola EDURAM

    4-ročné študijné odbory
    6405 K pracovník marketingu - duálne vzdelávanie
    2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie
    3-ročné učebné odbory  
    2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
    6444 H čašník, servírka - duálne vzdelávanie
    6445 H kuchár
    2-ročné učebné odbory  
    2478 F strojárska výroba
    3161 F praktická žena
    3686 F stavebná výroba


    ssos_ps_kriteria_21_22.pdf


     

    2-ročné nadstavbové štúdium
    2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
    6403 L podnikanie v remeslách a službách
    2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov


    ssos_nadst_ps_kriteria_21_22.pdf


    Súkromné odborné učilište EDURAM

    3686 G 03 stavebná výroba - murárske práce
    6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
    4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník


    sou_ps_kriteria_21_22.pdf